radyo dinle çağrı merkezi Centar za Posredovanje - Registar Posrednika
CrnogorskiEngleski

Spisak posrednika

SPISAK POSREDNIKA ZA POSREDOVANJE U GRAĐANSKIM STVARIMA

Redni broj upisa

Ime i prezime posrednika

Adresa posrednika

Broj telefona i e-mail

Zanimanje

Završena obuka za posrednika

Datum izdavanja licence za rad posrednika

Datum obnavljanja licence za rad posrednika

Datum prestanka važenja licence za rad posrednika

Napomene

Đuričin Biljana

Podgorica, Mitra Bakića 12

020 621 638 mob.069 319 638

Profesor na Pravnom fakultetu

Osnovni trening  Okružni sud u Ljubljani -Služba za alt.rješ.spor

01-6409/05

2.11.2005

03-4957/13

15.10.2013

15.10.2018.

Begović Vesna

Podgorica,13.jula 19

020 655 393 mob.069 069 555

Sudija Vrhovnog suda RCG

Osnovni trening  Okružni sud u Ljubljani -Služba za alt.rješ.spor

03-7037/05

7.12.2005.

03-4987/13

15.10.2013

15.10.2018.

Martinović Nikola

Podgorica, Jovana Tomaševića br. 13

020 202 616 mob. 067616 090

Advokat

Osnovni trening  Okružni sud u Ljubljani -Služba za alt.rješ.spor

03-7028/05

7.12.2005

03-4972/13

15.10.2013

15.10.2018.

Čejović Vladimir

Podgorica, Jovana Tomaševića br. 21

069 063 855

Advokat

Osnovni trening  Okružni sud u Ljubljani -Služba za alt.rješ.spor

03-6979/05

7.12.2005

03-4990/13

15.10.2013

15.10.2018.

Đuranović Dragana

Podgorica, Beogradska 9A

020 232 179 mob. 069 017 719

Sudija, Viši sud u Podgorici

Osnovni trening  Okružni sud u Ljubljani -Služba za alt.rješ.spor

03-6982/05

7.12.2005

03-4991/13

15.10.2013

15.10.2018.

Milačić Dragica

Podgorica,Malo brdo S/3

020 227 024 mob. 067 650 048

Sudija, Viši sud u Podgorici

Osnovni trening  Okružni sud u Ljubljani -Služba za alt.rješ.spor

03-6981/05

7.12.2005

03-4989/13

15.10.2013

15.10.2018.

Jočić Vesna

Podgorica, IX Crnogorske brigade bb

020 270 222 mob. 069 021 912

Sudija, Viši sud u Podgorici

Osnovni trening  Okružni sud u Ljubljani -Služba za alt.rješ.spor

03-6980/05

7.12.2005

03-4988/13

15.10.2013

15.10.2018.

Mijušković

Snežana

Podgorica,

020 234 254, 067 312 940

Pomoćnik ministra

Osnovni trening  Okružni sud u Ljubljani -Služba za alt.rješ.spor

03-6985/05

7.12.2005

03-5001/13

15.10.2013

15.10.2018.

Pažin Zoran

Podgorica, Trg Božane Vučinić br. 8

020 224 860

067 262 676

Predsjednik Osnovnog suda u Podgorici

Osnovni trening  Okružni sud u Ljubljani -Služba za alt.rješ.spor

03-6949/05

7.12.2005

03-4994/13

15.10.2013

15.10.2018.

10.

Vuković Dragica

Podgorica, Meše Selimovića br. 20

020 266 266, mob. 067 278 164

Sudija, Osnovni sud u Podgorici

Osnovni trening  Okružni sud u Ljubljani -Služba za alt.rješ.spor

03-6947/05

7.12.2005

03-4952/13

15.10.2013

15.10.2018.

11.

Boljević Ognjana

Podgorica,

020 262 433

069 624 884,

Sudija, Osnovni sud u Podgorici

Osnovni trening  Okružni sud u Ljubljani -Služba za alt.rješ.spor

03-6946/05

7.12.2005

03-4954/13

15.10.2013

15.10.2018.

12.

Kankaraš Branka

Podgorica, tel.

067 285 631

Samostalni savjetnik –Ministarstvo prosvjete i nauke

Bazični trening za porodičnu medijaciju

03-3176/06

20.06. 2006.

03-4965/13

15.10.2013

15.10.2018.

13.

Božović Ranka

Nikšić, ul. Stojana Kovačevića, tel.

069 211 505

Stručni saradnik-OŠ»Luka Simonović»

Bazični trening za porodičnu medijaciju

03-3179/06

20.06. 2006.

03-4960/13

15.10.2013

15.10.2018.

14.

Lutovac Marina

Podgorica, Atinska 54, tel.

069 081 013

Program menadžeg za zaštitu djece  - Save the children

Bazični trening za porodičnu medijaciju

03-3182/06

20.06 .2006.

03-4995/13

15.10.2013

15.10.2018.

15.

Žižić Milenka

Nikšić, 069 043 242

067 208 242

Sudija u Osnovnom sudu u Nikšiću

Bazični trening za porodičnu medijaciju

03-3183/06

20.06. 2006.

03-4959/13

15.10.2013

15.10.2018.

16.

Durutović Ljubica

Nikšić,

067 551 181

Centar za socijalni rad

Bazični trening za porodičnu medijaciju

03-3184/06

20.06. 2006.

03-4962/13

15.10.2013

15.10.2018.

17.

Ivanović Irena

Podgorica, ul. 13 jula bb tel.

069 058 558

Profesor- Gimnazija «Slobodan Škerović»

Bazični trening za porodičnu medijaciju

03-3187/06

20.06. 2006.

03-4992/13

15.10.2013

15.10.2018.

18.

Popović GavranovićDijana

Podgorica, Oktobarske revolucije 101, tel.

067 439 862, e-mail Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Centar za socijalni rad – rukovodilac sektora

Bazični trening za porodičnu medijaciju

03-3189/06

20.06. 2006.

03-4986/13

15.10.2013

15.10.2018.

19.

Lepović Marija

Podgorica,

069 292 121

Pegagog- Centar za socijalni rad

Bazični trening za porodičnu medijaciju

03-3190/06

20.06. 2006.

03-4966/13

15.10.2013

15.10.2018.

20.

Krivokapić Vesna

Nikšić,

069 315 712

Zamjenik Osnovnog državnog tužioca u Nikšiću

Bazični trening za porodičnu medijaciju

03-3192/06

20.06. 2006.

03-4963/13

15.10.2013

15.10.2018.

21.

Perović Rajka

Podgorica, ul. Ivana Vujoševića 24,

tel 069 071 339

Direktor Centra za prava djeteta

Bazični trening za porodičnu medijaciju

03-3193/06

20.06. 2006.

03-5000/13

15.10.2013

15.10.2018.

22.

Bukilić Ana

Podgorica Atinska 54

, 067 250 016,

Save the children

Program osnovne obuke za posrednike

03-5674/07

17.10.2007

03-4993/13

15.10.2013

15.10.2018.

23.

Hodžić Velida

Rožaje,  Maršala Tita bb,

067 817 353

«Eco nova»

Program osnovne obuke za posrednike

03-5676/07

17.10.2007

03-5611/13

15.10.2013

15.10.2018.

24.

Šćepović Dragan

Berane, Ul. Osme crnogorske park VI

067 522 313

Sudija Osnovni sud Berane

Program osnovne obuke za posrednike

03-5677/07

17.10.2007

03-4999/13

15.10.2013

15.10.2018.

25.

Mamula Silvana

Tivat, , Đačka bb

069 406 456

Centar za socijalni rad

Kotor

Program osnovne obuke za posrednike

03-5680/07

17.10.2007

03-4970/13

15.10.2013

15.10.2018.

26.

Sekulović Momčilo

Kotor,  Obala Maršala Tita 3,

069 406 990

Centar za socijalni rad

Kotor

Program osnovne obuke za posrednike

03-5681/07

17.10.2007

03-4967/13

15.10.2013

15.10.2018.

27.

Pavlović Amanović Biljana

Bar, Požarevačka lamela A 1/5,

,

069 645 264

Centar za socijalni rad

Bar

Program osnovne obuke za posrednike

03-5682/07

17.10.2007

03-4957/13

15.10.2013

15.10.2018.

28.

Raičević Biljana

Berane, Ul. 8 crnogorske brigade P+/ 6/22

067 534 095

Centar za socijalni rad

Berane

Program osnovne obuke za posrednike

03-5683/07

17.10.2007

03-4956/13

15.10.2013

15.10.2018.

29.

Minić Vesna

Bijelo Polje

067 528 783

Centar za socijalni rad Bijelo Polje

Program osnovne obuke za posrednike

03-5685/07

17.10.2007

03-4978/13

15.10.2013

15.10.2018.

30.

Mašković Vanja

Bijelo Polje,

Ul. Tršova bb

069 405 051

Centar za socijalni rad

Program osnovne obuke za posrednike

03-5686/07

17.10.2007

03-4979/13

15.10.2013

15.10.2018.

31.

Adrović Mila

Bar, Ilino Lamela B5, ulaz 1 stan 16 III sprat,

069 261 460

e-mail Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

NVO»Centar za razvoj zajednica Crne Gore»

Program osnovne obuke za posrednike

03-5687/07

17.10.2007

03-4955/13

15.10.2013

15.10.2018.

32.

Erović Rifat

Bijelo Polje

069 870 778

Sudija,Osnovni sud Bijelo Polje

Program osnovne obuke za posrednike

03-5682/07

17.10.2007

03-4981/13

15.10.2013

15.10.2018.

33.

Šćekić Ranko

Kotor, Dobrota, Sv.vrača III lamela 13

082 332 231

069 504 033

Sudija Osnovng suda Kotor

Program osnovne obuke za posrednike

03-8332/07

9.01.2008.

03-4961/13

15.10.2013

15.10.2018.

34.

Duraku Majlinda

Ulcinj

069 038 129

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Profesor, SŠ“Bratstvo i jedinstvo“

Program osnovne obuke za posrednike

03-8335/07

9.01.2008.

03-4969/13

15.10.2013

15.10.2018.

35.

Belević Gorica

Bijelo Polje,

084 432 006

069 674 902

Sekretar Osnovnog suda Bijelo Polje

Program osnovne obuke za posrednike

03-8336/07

9.01.2008.

03-4982/13

15.10.2013

15.10.2018.

36.

Duraku Mehmet

Ulcinj.

067 314 072

Centar za socijalni rad za opštinu Ulcinj

Program osnovne obuke za posrednike

03-8337/07

9.01.2008.

03-4969/13

15.10.2013

15.10.2018.

37.

Martinović Novak

Cetinje,

086 231 933, 069 441 641

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Stručni saradnik Osnovni sud Cetinje

Program osnovne obuke za posrednike

03-8338/07

9.01.2008.

03-4958/13

15.10.2013

15.10.2018.

38.

Marković Ljubiša

Nikšić,

069 040 348

Sudija Osnovnog suda Nikšić

Program osnovne obuke za posrednike

03-8339/07

9.01.2008.

03-4964/13

15.10.2013

15.10.2018.

39.

Nikčević Gazivoda Rajka

Kotor, Dobrota, Sv.vrača III lamela 13

067 509 112

Sudija Osnovng suda Kotor

Program osnovne obuke za posrednike

03-8342/07

9.01.2008.

03-4971/13

15.10.2013

15.10.2018.

40.

Ajanović Juso

Pljevlja,

Ul. GM-4

067 415 266

Centar za socijalni rad za opštinu Pljevlja

Program osnovne obuke za posrednike

03-8346/07

9.01.2008.

03-4998/13

15.10.2013

15.10.2018.

41.

Pejović Željko

Žabljak,

Ul. Marka Milajnova bb

069 680 788

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Centar za socijalni rad za opštinu Žabljak

Program osnovne obuke za posrednike

03-8347/07

9.01.2008.

03-4997/13

15.10.2013

15.10.2018.

42.

Vukčević Danijela

Podgorica,

Bulevar sv.Petra Cetinjskog br.105

069 384 015

Centralna banka Crne Gore, Viši savjetnik

Program osnovne obuke za posrednike

03-4517/09

09.07.2009

03-4983/13

15.10.2013

15.10.2018.

43.

Stijović Slavica

Podgorica,

Đoka Miraševića br.41

067 203 133

Osnovni sud u Podgorici, sekretar suda

Program osnovne obuke za posrednike

03-4516/09

09.07.2009

03-4976/13

15.10.2013

15.10.2018.

44.

Zogović

Borjanka

Podgorica,

Đoka Miraševića br.9

069 075 434

Sudija Privrednog suda u Podgorici

Program osnovne obuke za posrednike

03-4524/09

09.07.2009

03-4973/13

15.10.2013

15.10.2018.

45.

Raičković Dijana

Podgorica,

Vranići bb

067 308 715

Sudija Privrednog suda u Podgorici

Program osnovne obuke za posrednike

03-4513/09

09.07.2009

03-4974/13

15.10.2013

15.10.2018.

46.

Simović

Sanja

Nikšić,

VI Crnogorske S-2-2

069 562 453

Republički fond za zdravstveno osiguranje

Program osnovne obuke za posrednike

03-4512/09

09.07.2009

03-4984/13

15.10.2013

15.10.2018.

47.

Knežević

Miroslav

Nikšić,

Njegoševa 10b

069 026 876

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Doktor komunikoloških nauka

Direktor Centra za posredovanje Crne Gore

Program osnovne obuke za posrednike

ADR course Hag,

Napredna obuka za posrednike u privrednim sporovima. Obuka za posrednike u gradjevinskom sektoru

Trener za medijatore

03-4511/09

09.07.2009

03-4985/13

15.10.2013

15.10.2018.

48.

Lakočević

Branka

Podgorica

Vaka Đurovića 108 b

067 617 290

Ministarstvo pravde

Pomoćnik ministra

Program osnovne obuke za posrednike

03-4509/09

09.07.2009

03-4953/13

15.10.2013

15.10.2018.

49.

Purić

Mirjana

Podgorica,

Jovana Tomaševića 9/3

067 250 008

Ministarstvo pravde

Samostalni namještenik

Program osnovne obuke za posrednike

03-4507/09

09.07.2009

03-5881/13

15.10.2013

15.10.2018.

50.

Sekulić

Nataša

Podgorica,

Piperska bb

067 308 713

Sudija Privrednog suda u Podgorici

Program osnovne obuke za posrednike

03-4505/09

09.07.2009

03-4975/13

15.10.2013

15.10.2018.

51.

Mušović

Faruk

Bijelo Polje,

ul.3 Januar br.8

067 915 5880

Sudija Privrednog suda u Bijelom Polju

Program osnovne obuke za posrednike

03-4502/09

09.07.2009

03-4980/13

15.10.2013

15.10.2018.

52.

Hasanagić

Senada

Bijelo Polje,

069 241 061

Sudija Privrednog suda u Bijelom Polju

Program osnovne obuke za posrednike

03-4501/09

09.07.2009

03-4977/13

15.10.2013

15.10.2018.

53.

Nikolić

Željko

Niksic

Vproleterska 16

067 302 702

Radio difuzni centar Crne Gore

Program osnovne obuke za posrednike

03-4498/09

09.07.2009

03-4996/13

15.10.2013

15.10.2018.

54.

Đukanović Budimirka

Podgorica

067 828 408

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Program osnovne obuke za posrednike

03-8743/13

15.10.2013

15.10.2018.

55.

Vučinić Mirjana

Danilovgrad

067 660 642

Advokat

Program osnovne obuke za posrednike

03-8744/13

15.10.2013

15.10.2018.

56.

Bajić Slavica

Podgorica

067 551 773

Sekretarijat za zakonodavstvo

Program osnovne obuke za posrednike

03-8745/13

15.10.2013

15.10.2018.

57.

Mihailović Olja

Podgorica

069 040 454

Advokat

Program osnovne obuke za posrednike

03-8746/13

15.10.2013

15.10.2018.

58.

Rastoder Enesa

Berane

067 552 689

Zavod za zapošljavanje

Program osnovne obuke za posrednike

03-8747/13 15.10.2013

15.10.2018.

59.

Stijović Gordana

Berane

067 343 026

JUSŠ “Vukadin Vukadinović”

Program osnovne obuke za posrednike

03-8748/13

15.10.2013

15.10.2018.

60.

Rašović Lidija

Nikšić

069 065 372

CODEX DOO

Program osnovne obuke za posrednike

03-8749/13

15.10.2013

15.10.2018.

61.

Sekulić Ljiljana

Podgorica

069 384 007

Centralna banka Crne Gore

Program osnovne obuke za posrednike

03-8750/13

15.10.2013

15.10.2018.

62.

Dabanović Zorica

Bar

067 815 392

Osnovni sud Bar

Program osnovne obuke za posrednike

03-8751/13

15.10.2013

15.10.2018.

63.

Aleksić Milanka

Podgorica

067 561 893

Državna revizorska institucija

Program osnovne obuke za posrednike

03-8752/13

15.10.2013

15.10.2018.

64.

Stanković Mugoša Ana

Podgorica

069 023 139

Advokat

Program osnovne obuke za posrednike

03-8753/13

15.10.2013

15.10.2018.

65.

Đuričić Mira

Kotor

069 553 037

Program osnovne obuke za posrednike

03-8755/13

15.10.2013

15.10.2018.

66.

Muratović Almir

Bijelo Polje

067 214 433

Osnovni sud Bijelo Polje

Program osnovne obuke za posrednike

03-8756/13

15.10.2013

15.10.2018.

67.

Jovan Poleksić

Podgorica

069 018 586

Advokat

Program osnovne obuke za posrednike

03-8757/13

15.10.2013

15.10.2018.

68.

Perović Zoran

Nikšić

069 812 336

JU Centar za socijalni rad opštine za Nikšić, Plužine i Šavnik

Program osnovne obuke za posrednike

03-8758/13

15.10.2013

15.10.2018.

69.

Milić Slavko

Nikšić

067 184 931

Uprava policije PJ Nikšić

Program osnovne obuke za posrednike

03-8759/13

15.10.2013

15.10.2018.

70.

Zlatković Vesna

Herceg Novi

069 607 171

ZZZCG Biro rada Herceg Novi

Program osnovne obuke za posrednike

03-8760/13

15.10.2013

15.10.2018.

71.

Spaić Aneta

Podgorica

069 065 376

Pravni fakultet

Program osnovne obuke za posrednike

03-8761/13

15.10.2013

15.10.2018.

72.

Novaković Miodrag

Podgorica, Kralja Nikole 32

067 597 340

Ministarstvo ekonomije

Program osnovne obuke za posrednike

03-8762/13

15.10.2013

15.10.2018.

73.

Stanić Slavica

Pljevlja, Banjinska 11

069 546 228

067 213 059

Osnovni sud Pljevlja

Program osnovne obuke za posrednike

03-8763/13

15.10.2013

15.10.2018.

74.

Pavićević Vesna

Bijelo Polje

067 284 911

Viši policijski komesar I klase za kontrolu zakonotosti primjene ovlašćenja

Program osnovne obuke za posrednike

03/9488/14

1.08.2014.

1.08.2019.

75.

Đukić   Branka

Plav

067 563 299

Centar za socijali rad Plav

Bazični trening za posrednike

03-8344/07

09.01.2008

03-9965/14

1.08.2014.

1.08.2019

76.

Turković Srećko

Plav

069 523 324

Centar za socijali rad Plav

Bazični trening za posrednike

03-8345/07

09.01.2008

03-12813/14

1.08.2014.

1.08.2019.

77.

Zečević Veselin

Berane

069 577 555

Advokat

Bazični trening za posrednike

03-8341/07

09.01.2008.

03-12814/14

1.08.2014.

1.08.2019.

78.

Bošković Marija

Ul. Danila Kiša br.3 Podgorica

067/457-285

Dipl.pravnik

Sudija Osnovnog suda u Podgorici

Osnovni trening  Okružni sud u Ljubljani -Služba za alt.rješ.spor

03-6945/05

07.12.2005.

03-6751/15

25.05.2015.

25.05.2020.

79.

Krunić Gordana

Ul.X Hrcegovačke

Br.43

069/342-806

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Socijalni radnik

Bazični trening za porodičnu medijaciju

03-3186/06

20.06.2006.

03-6752/15

25.05.2015.

25.05.2020.

80.

Grle Popović Ljubica

Stepenište 28.oktobra br.5

069/ 460-850

068/ 651-282

ljgpopović@gmail.com

Diplomirani pravnik

Bazični trening za porodičnu medijaciju

03-8348/07

09.01.2008.

03-6753/15

25.05.2015.

25.05.2020.

81. Stamatović Dušanka Grbe bb Spuž 067/742-743 Ekonomski fakultet- menadžment Program osnovne obuke za posrednike

03-14827/15

15.10.2015.

15.10.2020.
82. Bošković Marija Danila Kiša br.3 067/457-285 Diplomirani pravnik Program osnovne obuke za posrednike

03-6751/15

25.05.2015.

25.05.2020.

 

Vaša pozicija je: Posrednici Registar posrednika