radyo dinle çağrı merkezi Centar za Posredovanje - Ko su posrednici i kako doći do posrednika
CrnogorskiEngleski

Posrednici

Ko su posrednici

medijator1

Posrednik je treća, neutralna osoba, koja strankama pomaže da uspostave komunikaciju i pronađu zajedničko, prihvatljivo rješenje njihovog spora. Posrednici mogu biti sudije, advokati, psiholozi, ljekari, ekonomisti, injženjeri i drugi istaknuti stručnjaci iz različitih oblasti u zavisnosti od vrste spora u kome posreduju.

Posrednici mogu biti sve osobe, koji su državljani Crne Gore, sa završenim fakultetom i pet godina radnog iskustva. Da bi neko postao posrednik, mora proći određenu obuku i dobiti sertifikat posrednika.

Nakon uspješno završene obuke, posrednika rješenjem postavlja Ministar pravde na prijedlog Komisije Ministarstva pravde. Komisiju obrazuje Ministar pravde, a nju čine tri člana i to iz reda sudija, posrednika i Ministarstva pravde.

Izuzetno, za posrednika može biti postavljeno i lice koje ne ispunjava navedene uslove, ako posjeduje stručno znanje i praktična iskustva za određenu oblast posredovanja. Postupak posredovanja u Crnoj Gori u pojedinim slučajevima u sporovima sa elementom inostranosti može voditi i strani državljanin, koji je ovlašćen da obavlja poslove posredovanja u drugoj državi.

Kako doći do posrednika

Registar posrednika se može naći u Centru za posredovanje, Ministarstvu pravde i svim sudovima.

Do posrednika se može doći ako se stranka obrati, Centru za posredovanje, ili bilo kojem sudu u Crnoj Gori.

Vaša pozicija je: Posrednici