radyo dinle çağrı merkezi Centar za Posredovanje
CrnogorskiEngleski

planning

Šta je posredovanje

Za razliku od sudskog postupka, posredovanje je značajno kraće i ekonomičnije, gdje stranke aktivno učestvuju i dogovorom dolaze do zadovoljavajućeg rješenja. Dok se u sudskom postupku vodi računa samo o pravnim pozicijama stranaka, u postupku posredovanja u obzir se uzimaju interesi stranaka, koji mogu biti određeni i vjerskim, kulturnim i drugim faktorima.

+ Više informacija...

planning

Ko su posrednici i kako doći do njih

Posrednik je treća, neutralna osoba, koja strankama pomaže da uspostave komunikaciju i pronađu zajedničko, prihvatljivo rješenje njihovog spora.

Registar posrednika se može naći i u Ministarstvu pravde i svim sudovima.

+ Više informacija...

planning

Osnovna načela posredovanja

Povjerljivost, nepristrasnost i neutralnost, dobrovoljnost, jednakost i ravnopravnost strana, nezavisnost posrednika, zakonitost, ekonomičnost postupka, pomoć neukoj stranci, privatnost, neformalnost, savjesnost i poštenje, kompetentnost posrednika.

+ Više informacija...

planning

Postupak posredovanja

Pojedine faze posredovanja idu nužno redom, međutim posredovanje uvijek treba prilagoditi prirodi spora:

  1. Uvodni zajednički sastanak
  2. Faza istraživanja
  3. Faza pregovaranja
  4. Sklapanje sporazuma ili obustava

+ Više informacija...

Održana Skupština medijatora, hotel Podgorica

DSC00583Dana 23. decembra 2010. održana je Skupština medijatora Crne Gore, u hotelu Podgorica. Cilj održavanja Skupštine je bilo svečano obilježavanje uspješnog završetka projekta Centra za posredovanje Crne Gore i Međunarodne finansijske korporacije (IFC).

Skupštinu je otvorio direktor Centra za posredovanje Crne Gore, Miroslav Knežević, koji se predstavnicima IFC-a zahvalio na uspješnoj saradnji, a nakon kojeg je riječ imala i Wendy Jo Werner, IFC menadžer programa za investicije.

Gospođa Werner je izrazila zadovoljstvo uspješnošću projekta i pohvalila Centar za posredovanje postignutim rezultatima. Naglasila je da rezultati postignuti u proteklom periodu, posebno s obzirom na to da je Centar osnovan prije manje od tri godine, mogu da posluže kao primjer zemljama u regionu.

Riječ su imali i predsjednik Udruženja medijatora Crne Gore, Zoran Pažin, kao i predstavnik IFC-a Igor Matijević, koji su takođe pohvalili uspjeh projekta.

U znak zahvalnosti, direktor Centra za posredovanje, Miroslav Knežević, je uručio plakete predstavnicima IFC-a. 

Studijska posjeta Ljubljani, Slovenija, 13.-14. decembar 2010.

Studijska_posjeta_SlovenijaProjekat "Jačanje kapaciteta Centra za posredovanje Crne Gore" pored ostalih aktivnosti obuhvata i studijske posete, u cilju razmene iskustava sa institucijama drugih zemalja od značaja za oblast posredovanja i druge alternativne načine rješavanja sporova.

Studijska poseta Ljubljani je imala za cilj razmjenu iskustava i upoznavanje sa normativnim i institucionalnim okvirom alternativnog rješavanja sporova (ARS) u zemlji koja je prva počela sa primjenom ovih metoda regionu i od tada se vrlo brzo razvila u ovoj oblasti.

Učesnici studijske posjete su imali priliku da posjete Ministarstvo pravde Slovenije, kao i Odjeljenje za ARS u Okružnom sudu u Ljubljani.

Studijska poseta Sloveniji je značajna iz više razloga, prije svega zbog sticanje znanja o implementaciji ARS-a i razvoju institucionalnih i normativnih rješenja. Prezentacija ovih bogatih iskustava i praksi mogla bi biti korisna za dalje jačanje kapaciteta Centra za posredovanje u institucionalnom i normativnom smislu, kao i za pravac daljeg razvoja i promociju instituta posredovanja i uopšte alternativnog rješavanja sporova

Održan Regionalni ministarski susret ministara pravde regiona na temu „Jačanje efikasnosti pravosuđa“

minkonferencijaDana 1. decembra 2010. u hotelu „Splendid“ u Budvi održan je Regionalni ministarski susret ministara pravde iz regiona na temu „Jačanje efikasnosti pravosuđa kroz unaprjeđenje medijacije“, a uz podršku Sistema UN u Crnoj Gori i Internacionalne finansijske korporacije (IFC). Cilj Susreta je unaprjeđenje saradnje država našeg regiona u oblasti alternativnog rješavanja sporova i jačanja efikasnosti pravosuđa.

Osim ministara pravde i predstavnika institucija nadležnih za medijaciju država regiona, susretu su prisustvovali predstavnici međunarodnih organizacija i diplomatskog kora, kao i visoki predstavnici pravosudnih i drugih nadležnih institucija u Crnoj Gori.

Regionalni ministarski susret je otvorio Svetozar Marović, potpredsjednik Vlade Crne Gore, Miraš Radović, ministar pravde u Vladi Crne Gore, i Aleksandar Avanesov, stalni koordinator sistema UN u Crnoj Gori.

Susret je zaključen usvajanjem Deklaracije o saradnji u ovoj oblasti.

Regionalna razmjena znanja i iskustava

studiska_posjeta3Šest predstavnika u alternativnom rješavanju sporova (ADR) iz Gruzije, kao i dva iz Srbije, sastali su se u Podgorici da posjete Centar za posredovanje i saznaju od svojih crnogorskih kolega koji su to ključni faktori uspjeha i optimalni uslovi za sprovođenje alternativnog načina rješavanja sporova -posredovanja u jednoj zemlji. Pored toga, oni su bili upoznati sa radom Centra, kao i ulogom svih aktera u izgradnji instituta medijacije u Crnoj Gori i operacije "slagalica".

Za predstavnike iz Srbije, razmjena ideja bi mogla da znači podsticanje primjene istih u njihovoj zemlji nakon nedavne promjene u sudstvu i zakonodavstvu. Što se tiče gruzijskih predstavnika, imajući u vidu institucije koje su bile domaćini (Centar za posredovanje, Privredni sud, Ministarstvo pravde), sastanci u Crnoj Gori, kao i informacije koje su tom prilikom dobili, bi mogli da dovedu do uspostavljanja odgovarajuće i primjenjive infrastrukture u alternativnom načinu rješavanju sporova- posredovanju, na osnovu vlasništva, vizije i posvećenosti.

Obje zemlje, kao i one čiji su predstavnici ranije imali priliku da posjete Centar za posredovanje u Crnoj Gori, će uskoro imati uspješne priče i priliku da budu domaćini kolegama iz više zemalja u kojima je posredovanje kao alternativni način rješavanja sporova još uvijek mlad institut.

studijska_posjeta1studijska_posjeta2

Strana 10 od 10

Vaša pozicija je: Početna