radyo dinle çağrı merkezi Centar za Posredovanje
CrnogorskiEngleski

planning

Šta je posredovanje

Za razliku od sudskog postupka, posredovanje je značajno kraće i ekonomičnije, gdje stranke aktivno učestvuju i dogovorom dolaze do zadovoljavajućeg rješenja. Dok se u sudskom postupku vodi računa samo o pravnim pozicijama stranaka, u postupku posredovanja u obzir se uzimaju interesi stranaka, koji mogu biti određeni i vjerskim, kulturnim i drugim faktorima.

+ Više informacija...

planning

Ko su posrednici i kako doći do njih

Posrednik je treća, neutralna osoba, koja strankama pomaže da uspostave komunikaciju i pronađu zajedničko, prihvatljivo rješenje njihovog spora.

Registar posrednika se može naći i u Ministarstvu pravde i svim sudovima.

+ Više informacija...

planning

Osnovna načela posredovanja

Povjerljivost, nepristrasnost i neutralnost, dobrovoljnost, jednakost i ravnopravnost strana, nezavisnost posrednika, zakonitost, ekonomičnost postupka, pomoć neukoj stranci, privatnost, neformalnost, savjesnost i poštenje, kompetentnost posrednika.

+ Više informacija...

planning

Postupak posredovanja

Pojedine faze posredovanja idu nužno redom, međutim posredovanje uvijek treba prilagoditi prirodi spora:

  1. Uvodni zajednički sastanak
  2. Faza istraživanja
  3. Faza pregovaranja
  4. Sklapanje sporazuma ili obustava

+ Više informacija...

Održan seminar na temu ,,Posredovanje između žrtve i maloljetnog učinoca u sukobu sa zakonom''

Seminar_BeciciCentar za posredovanje Crne Gore, zajedno sa Ministarstvom pravde i Upravom policije, a u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a u Podgorici, je organizovao seminar od 6.-7. oktobra u Bečićima, na temu ,,Posredovanje između žrtve i maloljetnog učinoca u sukobu sa zakonom''.

Cilj ovog seminara je u prvom redu upoznavanje policijskih profesionalaca sa samim institutom posredovanja, njegovim značajem, mogućnošću primjene, benefitima i nekim vještinama iz ove oblasti, kao i, kroz razmjenu ličnih iskustava, upoznavanje sa aspektima i problemima sa kojima se policijski službenici susrijeću u radu.

Javni konkurs za obuku novih posrednika

Centar za posredovanje Crne Gore objavljuje javni konkurs za obuku novih posrednika. Shodno Zakonu o posredovanju, uslovi za prijavu posrednika su sljedeći:

- crnogorsko državljanstvo,

- visoka školska sprema i

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Centar za posredovanje Crne Gore, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, kancelarije u Podgorici, organizuje obuku novih posrednika. Obuke će biti organizovane u dvije etape: od 26-29. oktobra 2011. godine za učesnike sa područja Podgorice i od 24-27. novembra 2011. godine za učesnike van Podgorice.

Ukoliko ispunjavaju uslove, zainteresovana lica mogu dostaviti biografiju i motivaciono pismo (sa kontakt podacima) na adresu Centra za posredovanje Crne Gore:

Đoka Miraševića 59, 81000 Podgorica ili na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli najkasnije do 22. oktobra 2011. godine.

Obzirom na ograničeni broj raspoloživih mjesta, nakon obavljenih prijava će se formirati posebna komisija koja će izvršiti selekciju kandidata na osnovu zakonski određenih uslova. Samo kandidati koji ispunjavaju uslove i koji budu odabrani će biti kontaktirani.

Za sve informacije možete se obratiti Centru za posredovanje na telefone:

+382 20 265 349, +382 20 265 359, +382 20 265 369.

Miroslav Knežević izabran za direktora Foruma za medijaciju Jugoistočne Evrope (SEEMF)

Miroslav_KnezevicDirektor Centra za posredovanje Crne Gore Miroslav Knežević izabran je za direktora Foruma za medijaciju Jugoistočne Evrope (SEEMF), na VI regionalnoj konferenciji ove organizacije, održanoj 2. i 3. septembra 2011. godine u Ljubljani. Istovremeno, odlučeno je da sjedište ove regionalne organizacije bude u Crnoj Gori, što predstavlja prizanje razvoju medijacije u Crnoj Gori, koja je od međunarodnih organizacija ocijenjena kao najbolja u regionu.

To je jednoglasna odluka Skupštine koju čine predstavnici osam zemalja članica SEEMF-a: Crna Gora, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Albanija i Makedonija.

Forum je nastao 2005. godine, kao regionalna mreža za razvoj medijacije, sa vizijom razvoja kulture nenasilnog rješavanja konflikata, zasnovane na dijalogu, toleranciji i saradnji u okruženju, i sa ciljem da doprinese regionalnom održivom miru i razvoju.

SEEMF ohrabruje ljude da razvijaju kreativna rješenja u konfliktima i promovišu upotrebu medijacije kao primarni pristup rješavanju konflikata. SEEMF gradi interaktivnu platformu za razmjenu, saradnju i izgradnju kapaciteta među medijatorima iz svih oblasti medijacije u Jugoistočnoj Evropi.

Miroslav Knežević je direktor Centra za posredovanje Crne Gore od njegovog osnivanja 2008. godine. Osnivači Centra su Vlada Crne Gore, Centralna banka Crne Gore i Udruženje medijatora Crne Gore.

Promocija medijacije- posjeta Osnovnim sudovima u Crnoj Gori

info_desk_1U periodu od februara do aprila 2011. godine, Centar za posredovanje Crne Gore, u saradnji sa kancelarijom UNDP-a u Podgorici, organizovao je obilazak Osnovnih sudova u petnaest opština u Crnoj Gori.

Cilj obilaska je bilo instaliranje info deskova i podjela promotivnog materijala, kako bi se građani bolje informisali o medijaciji kao jednom od načina alternativnog rješavanja sporova.

Direktor Centra za posredovanje Crne Gore Miroslav Knežević se tom prilikom sastao i sa predsjednicima Osnovnih sudova, gdje je bilo rInfo_desk_3iječi o daljem jačanju ovog instituta i šta su prednosti, a šta prepreke na tom putu. U saradnji sa Ministarstvom pravde Crne Gore i kancelarije UNDP, Centar je takođe napravio upitnike, koji su podijeljeni predsjednicima sudova, sudijama i medijatorima, a koji će dati uvid u to na koji način poboljšati i ispromovisati medijaciju u Crnoj Gori.

Rezultati upitnika će pokazati trenutno stanje vezano za institut medijacije u Crnoj Gori, što će u krajnjem uticati i na novi zakon o posredovanju.

Strana 9 od 10

Vaša pozicija je: Početna