radyo dinle çağrı merkezi Centar za Posredovanje
CrnogorskiEngleski

planning

Šta je posredovanje

Za razliku od sudskog postupka, posredovanje je značajno kraće i ekonomičnije, gdje stranke aktivno učestvuju i dogovorom dolaze do zadovoljavajućeg rješenja. Dok se u sudskom postupku vodi računa samo o pravnim pozicijama stranaka, u postupku posredovanja u obzir se uzimaju interesi stranaka, koji mogu biti određeni i vjerskim, kulturnim i drugim faktorima.

+ Više informacija...

planning

Ko su posrednici i kako doći do njih

Posrednik je treća, neutralna osoba, koja strankama pomaže da uspostave komunikaciju i pronađu zajedničko, prihvatljivo rješenje njihovog spora.

Registar posrednika se može naći i u Ministarstvu pravde i svim sudovima.

+ Više informacija...

planning

Osnovna načela posredovanja

Povjerljivost, nepristrasnost i neutralnost, dobrovoljnost, jednakost i ravnopravnost strana, nezavisnost posrednika, zakonitost, ekonomičnost postupka, pomoć neukoj stranci, privatnost, neformalnost, savjesnost i poštenje, kompetentnost posrednika.

+ Više informacija...

planning

Postupak posredovanja

Pojedine faze posredovanja idu nužno redom, međutim posredovanje uvijek treba prilagoditi prirodi spora:

  1. Uvodni zajednički sastanak
  2. Faza istraživanja
  3. Faza pregovaranja
  4. Sklapanje sporazuma ili obustava

+ Više informacija...

Okrugli sto o ekonomskom nasilju održan u Kotoru

Dana 04. juna 2012. godine u organizaciji Sigurne ženske kuće održan je Okrugli sto na temu Ekonomsko nasilje. Kao plod dobre saradnje Centra za posredovanje sa organizacijom Sigurna ženska kuća, direktor Centra, gospodin Miroslav Knežević je bio jedan od izlagača na ovu temu.

Objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju Crne Gore

Dana 06. juna 2012. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u službenom listu Crne Gore, "Službeni list Crne Gore, broj 29/2012". Pored novina vezanih za vrste sporova koji bi trebalo obavezno uputiti na postupak posredovanja, licenciranje posrednika, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju definiše i status Centra za posredovanje, koji je osnovan od strane Vlade Crne Gore kao samostalni organ, a sve u cilju unapređivanja instituta posredovanja, kao alternativnog rješavanja sporova i samim tim poboljšanja efikasnosti pravosudnog sistema Crne Gore .

Seminar o rješavanju privrednih sporova i sporova iz oblasti stečaja

U organizaciji Privrednog suda Crne Gore 7. i 8. maja 2012. godine u Bijeloj je održan Seminar o rješavanju privrednih sporova i sporova iz oblasti stečaja, na kojem su predstavljeni mehanizmi rješavanja i mogućnosti upotrebe posredovanja kao jednog od vida rješavanja ovih vrsta sporova.

Studijska posjeta Češkoj

Od 23. do 28. aprila 2012. godine predstavnici Ministarstva pravde i ljudskih prava, Tužilaštva, Vrhovnog suda i Centra za posredovanje Crne Gore obavili su studijsku posjetu Češkoj u okviru koje su se upoznali sa primjerima besplatne pravne pomoći i medijacije u češkom pravnom sistemu. Tom prilikom posjetili su Pravosudnu akademiju u Kronerežu, Vrhovni sud u Brunu i Ministarstvo pravde u Pragu. Posjeta je bila realizovana uz podršku kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori.

Strana 7 od 10

Vaša pozicija je: Početna