radyo dinle çağrı merkezi Centar za Posredovanje
CrnogorskiEngleski

planning

Šta je posredovanje

Za razliku od sudskog postupka, posredovanje je značajno kraće i ekonomičnije, gdje stranke aktivno učestvuju i dogovorom dolaze do zadovoljavajućeg rješenja. Dok se u sudskom postupku vodi računa samo o pravnim pozicijama stranaka, u postupku posredovanja u obzir se uzimaju interesi stranaka, koji mogu biti određeni i vjerskim, kulturnim i drugim faktorima.

+ Više informacija...

planning

Ko su posrednici i kako doći do njih

Posrednik je treća, neutralna osoba, koja strankama pomaže da uspostave komunikaciju i pronađu zajedničko, prihvatljivo rješenje njihovog spora.

Registar posrednika se može naći i u Ministarstvu pravde i svim sudovima.

+ Više informacija...

planning

Osnovna načela posredovanja

Povjerljivost, nepristrasnost i neutralnost, dobrovoljnost, jednakost i ravnopravnost strana, nezavisnost posrednika, zakonitost, ekonomičnost postupka, pomoć neukoj stranci, privatnost, neformalnost, savjesnost i poštenje, kompetentnost posrednika.

+ Više informacija...

planning

Postupak posredovanja

Pojedine faze posredovanja idu nužno redom, međutim posredovanje uvijek treba prilagoditi prirodi spora:

  1. Uvodni zajednički sastanak
  2. Faza istraživanja
  3. Faza pregovaranja
  4. Sklapanje sporazuma ili obustava

+ Više informacija...

Seminar o primjeni posredovanja u lokalnoj samoupravi

Seminar o primjeni posredovanja u lokalnoj samoupravi, u organizaciji Nansen dijalog centra u Crnoj Gori, održan je u periodu od 30. novembra do 01. decembra 2012. godine. Na ovom seminaru su učestvovali poslanici Skupštine Crne Gore, Vladini činovnici i predstavnici lokalnih samouprava iz Crne Gore i Srbije.

Održan seminar o posredovanju u građanskoj materiji i unapređivanje vještina i tehnika posredovanja

U periodu od 26. do 28. oktobra 2012. Godine, Organizacija za evropsku bezbjednosti i saradnju OEBS je u Budvi organizovala seminar za posrednike, na kojem govorilo o posredovanju u građanskoj materiji, kao i o načinima unapređivanja vještina i tehnika posredovanja, radi efikasnijeg vođenja postupka posredovanja.

Seminar o prevenciji konflikta i posredovanja u školama održan u Ohridu

U periodu od 17. do 21. oktobra 2012. godine u organizaciji Misije OEBS-a u Makedoniji i Foruma ZDF organizovan je seminar vezano za prevenciju konflikta i posredovnje u školama u okviru kojeg je delegacije iz Crne Gore uzela aktivno učešće i saopštila koje su aktivnosti definisane u ovoj oblasti u Crnoj Gori.

Organizovan okrugli sto na temu Primjena posredovanja u stečajnim i privrednim sporovima

Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije organizovao je okrugli sto u vezi sa primjenom posredovanja u stečajnim i privrednim sporovima 19. septembra 2012. godine. Na okruglom stolu učestvovao je direktor Centra za posredovanje, gospodin Miroslav Knežević.

Strana 6 od 10

Vaša pozicija je: Početna