radyo dinle çağrı merkezi Centar za Posredovanje
CrnogorskiEngleski

planning

Šta je posredovanje

Za razliku od sudskog postupka, posredovanje je značajno kraće i ekonomičnije, gdje stranke aktivno učestvuju i dogovorom dolaze do zadovoljavajućeg rješenja. Dok se u sudskom postupku vodi računa samo o pravnim pozicijama stranaka, u postupku posredovanja u obzir se uzimaju interesi stranaka, koji mogu biti određeni i vjerskim, kulturnim i drugim faktorima.

+ Više informacija...

planning

Ko su posrednici i kako doći do njih

Posrednik je treća, neutralna osoba, koja strankama pomaže da uspostave komunikaciju i pronađu zajedničko, prihvatljivo rješenje njihovog spora.

Registar posrednika se može naći i u Ministarstvu pravde i svim sudovima.

+ Više informacija...

planning

Osnovna načela posredovanja

Povjerljivost, nepristrasnost i neutralnost, dobrovoljnost, jednakost i ravnopravnost strana, nezavisnost posrednika, zakonitost, ekonomičnost postupka, pomoć neukoj stranci, privatnost, neformalnost, savjesnost i poštenje, kompetentnost posrednika.

+ Više informacija...

planning

Postupak posredovanja

Pojedine faze posredovanja idu nužno redom, međutim posredovanje uvijek treba prilagoditi prirodi spora:

  1. Uvodni zajednički sastanak
  2. Faza istraživanja
  3. Faza pregovaranja
  4. Sklapanje sporazuma ili obustava

+ Više informacija...

ODRŽANA REGIONALNA KONFERENCIJA O POSREDOVANJU

26. – 27. maj 2015. godine, Fruška Gora

Ministarstvo pravde Republike Srbije u saradnji sa Regional Cooperation Council organizovalo je Regionalnu konferenciju pod nazivom “ Comparative overview and analysis of good practices with identification of elements of court-annexed mediation programme and accreditation and certification systems” kojoj je prisustvovao direktor Centra za posredovanje Crne Gore Miroslav Knežević, kao i sudije Osnovnog suda u Podgorici Mirjana Vlahović i Danijela Vukčević.

Na Konferenciji su iznijeti stavovi o primjeni instituta posredovanja u regionu, gdje je Crna Gora prepoznata kao država kojа prednjači u razvoju instituta posredovanja. Učesnici su osim saopštavanja stanja u svojim državama iznijeli prijedloge  za unapređenje alternativnog načina rješavanja sporova.

CENTAR ZA POSREDOVANJE CRNE GORE POSJETILA DELEGACIJA KOSOVA

18. maj. 2015. godine – Podgorica

Delegacija Republike Kosovo posjetila je Centar za posredovanje Crne Gore. Sedmočlanu delegaciju primio je direktor Centra Miroslav Knežević, koji ih je upoznao sa primjenom instituta posredovanja u Crnoj Gori.

Na sastanku su razmijenjena iskustva o implementaciji alternativnog rješavanja sporova kako u Crnoj Gori, tako i u regionu.

Posjeta je održana 18. maja 2015. godine, u organizaciji UNICEF-a

AKTIVNOSTI CENTRA ZA POSREDOVANJE NOVEMBAR 2014 – MART 2015

U periodu od novembra 2014. do marta 2015. godine, Centar za posredovanje je organizovao tri supervizijska sastanaka na kojima je osim unapređenja kvaliteta rada medijatora iznijeto niz stavova o problemima sa kojima se posrednici suočavaju u svom radu. Sastanci su održani u Podgorici i Beranama, a prisustvovalo im je oko 35 medijatora po sastanku.

 Direktor Centra za posredovanje, Miroslav Knežević, na poziv Svjetske banke posjetio je Liban  u decembru 2014. godine. Tom prilikom predstavio je model na koji način posredovanje može biti veoma koristan institut u pravosudnom sistemu.

Na sastanku o alternativnom načinu rješavanja sporova koji je održan u Beogradu,  direktor Centra za posredovanje govorio je o razvoju posredovanja u Crnoj Gori. Učesnici skupa ocijenili su da je potrebno raditi na daljem jačanju ovog instituta, kako bi se smanjilo opterećenje sudova i državnih tužilaštava.

Miroslav Knežević, direktor Centra za posredovanje bio je član naučnog savjeta na stručnoj konferenciji pod nazivom „Ambasadori mira“  koja se 3. i 4. marta održala u Sarajevu. Tom prilikom je izlagao rad na temu  „Medijacija kao instrument pomirenja“.

Dodjeljene licence novim posrednicima

 

Opširnije...

Strana 4 od 10

Vaša pozicija je: Početna