Serdara Jola Piletića, Podgorica
+382 20 206 350
+382 20 265 349
+382 20 265 359
posredovanje@posredovanje.me

Posredovanje (medijacija) je postupak kojim stranke uz pomoć jednog, ili više posrednika, mogu riješiti sporove. U postupku posredovanja svaka od strana iznosi svoj stav i mišljenje i tokom postupka, uz pomoć posrednika, sagledava svoje pozicije i interese u nastojanju da postigne najpovoljnije rješenje koje je prihvatljivo za sve strane. Vrijednost posredovanja je u promovisanju ideje mirnog, nenasilnog rješavanja sporova, tolerancije i međusobnog razumijevanja.

Posredovanje nema obavezujući karakter, te strane mogu od ovog postupka odustati u bilo kojoj fazi. Posrednik ne može nametnuti rješenje, niti donijeti odluku, već njegova uloga je da olakša postupak, kako bi strane same sporazumno došle do rješenja problema. Posredovanje može biti primijenjeno u bilo kojoj fazi postupka- prije nastanka spora, nakon nastanka spora, pa čak i u žalbenom postupku.

Trajanje posredovanja je vremenski ograničeno, čime se skraćuje dugotrajno vođenje sporova s neizvjesnim ishodom.

Posredovanje kao postupak mirnog rješavanja spora je samo dopuna sudskom sistemu, a ne njegova zamjena. Ukoliko se u postupku medijacije ne postigne sporazum između strana u sporu, stranke se mogu vratiti sudskom postupku.

Za razliku od sudskog postupka, posredovanje je značajno kraće i ekonomičnije, gdje stranke aktivno učestvuju i dogovorom dolaze do zadovoljavajućeg rješenja. Dok se u sudskom postupku vodi računa samo o pravnim pozicijama stranaka, u postupku posredovanja u obzir se uzimaju interesi stranaka, koji mogu biti određeni i vjerskim, kulturnim i drugim faktorima.

Opredjeljenje stranaka za posredovanje je zato dobro iz više razloga, a to su:

 • Brže rješenje spora (traje nekoliko dana, ili sedmica);
 • Sve strane dobijaju;
 • Stranke zajedno dolaze do rješenja;
 • Pristupačnije je i jeftinije;
 • Sve informacije ostaju povjerljive;
 • Rješenje je postojano, a odnosi ne bivaju narušeni;
 • Stranke određuju pravila;
 • Uzimaju se u obzir lične vrijednosti, kultura, običaji i tradicija.

Posredovanje u Crnoj Gori je moguće u sljedećim sporovima:

 1. Građanskopravnim (smetanje posjeda, imovinski spor, naknada štete i dr.)
 2. Porodičnopravnim (sporovi iz odnosa roditelja i djece, podjela bračne imovine, utvrđivanje očinstva, razvod braka i dr.), gdje se predmet obavezno upućuje na posredovanje;
 3. Privrednopravnim (naknada štete, osiguranje, investicioni sporovi, ugovor o djelu, sporovi iz autorskog prava, monopolističkog djelovanja, industrijske svojine i dr.);
 4. U krivičnopravnim (oportunitet, odloženo krivično gonjenje);
 5. Drugim sporovima (gdje postoji dobra volja obje stranke da se spor riješi sporazumno – poravnanjem, kada isti nije protivan prinudnim propisima, o čemu posrednik vodi računa).