Serdara Jola Piletića, Podgorica
+382 20 206 350
+382 20 265 349
+382 20 265 359
posredovanje@posredovanje.me
ponedjeljak, avgust 03, 2020
Skupština Crne Gore je donijela Zakon o alternativnom rješavanju sporova, koji je jedan od ključnih uslova za dalji razvoj alternativnih načina rješavanja sporova. Razvojem alternativnih načina...
ponedjeljak, jul 06, 2020
Ministarstvo pravde i Centar za posredovanje, u susret usvajanju Zakona o alternativnom rješavanju sporova, danas su održali radni doručak sa novinarima na temu „Alternativno rješavanje sporova“....
ponedjeljak, jun 29, 2020
U mandatu aktuelne Vlade ostvaren je zapažen napredak u razvoju alternativnog rješavanja sporova, čime je crnogorskim građanima i privredi omogućen brži i jeftiniji način rješavanja sporova, bez...
ponedjeljak, jun 29, 2020
Bazična obuka za posrednike u građanskim stvarima 20- 23. juna 2020.godine Centar za posredovanje Crne Gore, organizovao je u periodu 20.-23. juna 2020.godine, četvorodnevnu bazičnu obuku za...
ponedjeljak, maj 25, 2020
Iz godine u godinu postupak posredovanja, kao vid rješavanja sporova van suda, sve je više zastupljen u našem pravnom sistemu, tako je u prošloj godini Osnovni sud u Podgorici na medijaciju uputio...
petak, februar 28, 2020
Okrugli sto ” SUDSKI POSLOVNIK I POSREDOVANJE/MEDIJACIJA« Podgorica, 27.02.2020.godine Shodno izmjenama i dopunama Sudskog poslovnika (»Sl.list CG«, br. 58/19 od 18.10.2019.g.), a u vezi sa...
srijeda, februar 26, 2020
Početni sastanak partnera u sklopu međunarodnog naučnog projekta: „Pravne klinike u službi ranjivih grupa: poboljšanje zapošljivosti studenata prava putem praktičnog obrazovanja - ENEMLOS , održava...
srijeda, februar 26, 2020
Bazični trening „Školska medijacija“ 19/22. februar 2020.g., Hotel „Ramada“ Podgorica Shodno Memorandumu o saradnji, potpisanim sa Ministarstvom prosvjete dana 12. februara 2019.godine, i obavezama...
petak, februar 07, 2020
Memorandum o saradnji sa Fakultetom pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica - 07.februar.2020.godine - Centar za posredovanje CG i Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica potpisali su...
utorak, februar 04, 2020
Okrugli sto “Školska medijacija” 25. januar 2020.godine, Podgorica Centar za posredovanje Crne Gore organizovao je dana 25. januara 2020.godine okrugli sto na temu: “Školska medijacija”, na kojem se...
četvrtak, januar 23, 2020
Seminar: “Napredna obuka posrednika u krivičnim postupcima” - 20. januar 2020.godine, hotel “Avala”, Budva Shodno obavezama iz Programa razvoja aletrnativnih načina rješavanja sporova, Centar za...