Serdara Jola Piletića, Podgorica
+382 20 206 350
+382 20 265 349
+382 20 265 359
posredovanje@posredovanje.me
ponedjeljak, februar 25, 2019
PROMOCIJA POSREDOVANJA S obzirom na važnost informisanja stručne i šire javnosti o posredovanju kao alternativnom načinu rješavanja spora, Centar za posredovanje je u saradnji sa Centrom za...
petak, decembar 28, 2018
Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore posjetili Centar za posredovanje Studenti Specijalističkih studija Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore posjetili su 17. i 18. decembra 2018....
ponedjeljak, decembar 03, 2018
Shodno godišnjem Planu obuke posrednika, Centar za posredovanje je organizovao u Budvi, 1. i 2. decembra 2018.godine, dvodnevnu Specijalizovanu obuku za posrednike u porodičnoj medijaciji. Na obuci...
ponedjeljak, oktobar 15, 2018
Shodno godišnjem Planu obuke posrednika, Centar za posredovanje je organizovao u Baru, 13. i 14. oktobra 2018.godine, dvodnevnu Specijalizovanu obuku za posrednike u porodičnoj medijaciji. Na obuci...
utorak, septembar 25, 2018
U saradnji sa Ambasadom SAD-a u Crnoj Gori, Centar za posredovanje je organizovao, u periodu od 17. do 21.09.-2018.godine, petodnevni Trening za trenere o posredovanju/medijaciji na kome su...
utorak, jun 12, 2018
Seminar na temu: 'Vještine rješavanja sporova' - 15. i 16. maj 2018. godine U Baru, Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, u saradnji sa Centrom za posredovanje Crne Gore, organizovao...
utorak, april 17, 2018
»KOMUNIKACIJA I JAVNI NASTUP ZA MEDIJATORE« Centar za posredovanje Crne Gore je, uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije, organizovao 28. i 29.marta 2018.godine u Podgorici dvodnevnu obuku...
četvrtak, decembar 28, 2017
Podgorica,23.12.2017.g. Centar za posredovanje Crne Gore u saradnji sa Udruženjem medijatora Crne Gore, organizovao je 23.12.2017.godine, godišnji sastanak sa posrednicima/medijatorima u građanskim...
ponedjeljak, decembar 18, 2017
Studenti Specijalističkih studija Pravnog fakulteta posjetili su 11. i 12.decembra 2017.godine Centar za posredovanje sa ciljem upoznavanja sa radom Centra i primjenom instituta posredovanja u Crnoj...
utorak, novembar 21, 2017
15. novembar 2017. godine, u Podgorici, u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore, Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilastvu i Centra za posredovanje Crne Gore, organizovan seminar na temu:...
utorak, novembar 21, 2017
14. novembar 2017. godine, u Kolašinu, u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore, Centra za obuku u sudstvu i drzavnom tužilastvu i Centra za posredovanje Crne Gore, organizovan seminar na temu:...
utorak, novembar 21, 2017
13. novembar 2017. godine, u Kolašinu, u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore, Centra za obuku u sudstvu i drzavnom tužilastvu i Centra za posredovanje Crne Gore, organizovan je seminar za...