Đoka Miraševića 59, Podgorica
+382 20 265 349
posredovanje@posredovanje.me
utorak, jun 12, 2018
Seminar na temu: 'Vještine rješavanja sporova' - 15. i 16. maj 2018. godine U Baru, Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, u saradnji sa Centrom za posredovanje Crne Gore, organizovao...
utorak, april 17, 2018
»KOMUNIKACIJA I JAVNI NASTUP ZA MEDIJATORE« Centar za posredovanje Crne Gore je, uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije, organizovao 28. i 29.marta 2018.godine u Podgorici dvodnevnu obuku...
četvrtak, decembar 28, 2017
Podgorica,23.12.2017.g. Centar za posredovanje Crne Gore u saradnji sa Udruženjem medijatora Crne Gore, organizovao je 23.12.2017.godine, godišnji sastanak sa posrednicima/medijatorima u građanskim...
ponedjeljak, decembar 18, 2017
Studenti Specijalističkih studija Pravnog fakulteta posjetili su 11. i 12.decembra 2017.godine Centar za posredovanje sa ciljem upoznavanja sa radom Centra i primjenom instituta posredovanja u Crnoj...
utorak, novembar 21, 2017
15. novembar 2017. godine, u Podgorici, u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore, Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilastvu i Centra za posredovanje Crne Gore, organizovan seminar na temu:...
utorak, novembar 21, 2017
14. novembar 2017. godine, u Kolašinu, u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore, Centra za obuku u sudstvu i drzavnom tužilastvu i Centra za posredovanje Crne Gore, organizovan seminar na temu:...
utorak, novembar 21, 2017
13. novembar 2017. godine, u Kolašinu, u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore, Centra za obuku u sudstvu i drzavnom tužilastvu i Centra za posredovanje Crne Gore, organizovan je seminar za...
srijeda, novembar 15, 2017
Savjet za regionalnu saradnju (RCC) je 2016.g. osnovao mrežu asocijacija medijatora Jugoistočne Evrope koja okuplja predstavnike ministarstava pravde i udruženja medijatora iz zemalja Jugoistočne...
ponedjeljak, oktobar 16, 2017
Centar za posredovanje Crne Gore je, uz finansijsku podršku Ambasade SAD-a u Crnoj Gori, u periodu od 1. do 3.oktobar 2017.godine, organizovao naprednu obuku licenciranih posrednika u građanskim...
petak, septembar 22, 2017
Centar za posredovanje Crne Gore je uz finansijsku podršku Ambasade SAD-a u Crnoj Gori, u periodu od 18. do 21.septembra 2017.godine organizovao naprednu obuku licenciranih posrednika u krivičnim...
ponedjeljak, septembar 11, 2017
Centar za posredovanje Crne Gore je, uz finansijsku podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, organizovao studijsku posjetu Republici Sloveniji, u periodu od 30.maja do 2.juna 2017.godine, u cilju...
petak, jun 16, 2017
Centar za posredovanje Crne Gore je, uz finansijsku podršku UNICEF- u Crnoj Gori i Ambasade SAD-a u Crnoj Gori, u periodu od 19. do 22.juna 2017.godine organizovao bazičnu obuku posrednika u...