Serdara Jola Piletića, Podgorica
+382 20 206 350
+382 20 265 349
+382 20 265 359
posredovanje@posredovanje.me

Studenti Specijalističkih studija Pravnog fakulteta posjetili su 11. i 12.decembra 2017.godine Centar za posredovanje sa ciljem upoznavanja sa radom Centra i primjenom instituta posredovanja u Crnoj Gori, kao jednog od načina alternativnog rješavanja sporova.  

posjeta studenata pr. fakulteta          studenti drugi dan

Tokom posjete studenti su se upoznali sa nadležnostima i organizacijom Centra, karakteristikama, principima i načinom sprovođenja posredovanja u Crnoj Gori, problemima sa kojima se Centar suočava u svakodnevnoj praksi, naporima koje ulaže radi unapređenja primjene posredovanja, obuci posrednika, mjerama i aktivnostima planiranim za naredni period.