Serdara Jola Piletića, Podgorica
+382 20 206 350
+382 20 265 349
+382 20 265 359
posredovanje@posredovanje.me

Iz godine u godinu postupak posredovanja, kao vid rješavanja sporova van suda, sve je više zastupljen u našem pravnom sistemu, tako je u prošloj godini Osnovni sud u Podgorici na medijaciju uputio ukupno 873 predmeta, od kojih je sporazum postignut u 616 predmeta. Broj upućenih predmeta duplo je viši u 2019. nego u 2018. godini, kada je Centru za medijaciju upućeno 427 predmeta.

 

Kako se navodi u Izvještaju podgoričkog Osnovnog suda za prošlu godinu, medijacija kao vansudski način rješavanja sporova omogućava smanjenje broja neriješenih predmeta u sudu, doprinosi smanjenju sudskih troškova, a značajna je i za uspostavljanje boljih odnosa između stranaka u sporu u budućnosti.

“U toku 2019. godine, a posebno u drugoj polovini godine, posebna pažnja posvećena je afirmaciji medijacije kao alternativnog načina rješavanja sudskih sporova. U septembru mjesecu je organizovana ‘Nedjelja medijacije’, koja je promovisana u elektronskim i štampanim medijima, u kojoj je aktivno učešće uzela i predsjednica suda, kako bi građani u što većem broju rješavali sporove putem posredovanja. Kao rezultat tih aktivnosti, i posebnog zalaganja svih sudija i službenika suda, u izvještajnoj godini na medijaciju je upućeno u kupno 873 predmeta, od kojih je sporazum postignut u 616 predmeta”, navodi se u izvještaju.

Kako stoji u tom dokumentu, u 213 nije prihvaćeno posredovanje, u 35 nije postignut sporazum, a devet je bilo u radu na kraju izvještajne godine.

Najviše predmeta upućenih na medijaciju bilo je kada su u pitanju radni sporovi 295 od ukupno 873 upućenih. Od tog broja sporazum je postignut u 273 predmeta, u jednom nije dok u 20 nije prihvaćeno posredovanje, a jedan je bio u radu na kraju 2019. godine.

 

Veliki broj predmeta upućen je na posredovanje prije utuženja 256, od čega je u 236 postignut sporazum dok u dva predmeta nije, a u 18 nije prihvaćeno posredovanje.

Porodičnih sporova putem posredovanje riješeno je u 30 predmeta, od ukupno 92 upućenih, u 17 nije postignut sporazum, za 42 predmeta nije prihvaćeno posredovanje, a tri su bila u radu na kraju izvještajne godine.

Kada su u pitanju privredni sporovi, sporazumom na osnovu prethodnog postupka medijacije nije riješen nijedan predmet a upućenih je 31, u 25 nije prihvaćeno posredovanje, četiri su u radu a u preostala dva nije postignut sporazum.

Od 105 sporova male vrijednosti sporazumom je riješeno 18, u šest nije postignut sporazum dok za 81 predmet nije prihvaćeno posredovanje.

U devet od 11 upućenih krivičnih predmeta postignuti su sporazumi nakon medijacije, a u dva nije prihvaćeno posredovanje.

Imovinsko-pravnih sporova riješeno je 48 nakon procesa medijacije, a upućeno je bilo 74 predmeta, u 20 nije prihvaćeno posredovanje a u šest predmeta nije postignut sporazum.

Najmanje predmeta upućenih na medijaciju bilo je protiv države devet, od toga u dva je postignut sporazum u jednom predmetu nije, u pet predmeta nije prihvaćeno posredovanje, a jedan predmet je ostao u radu na kraju izvještajne godine.