Serdara Jola Piletića, Podgorica
+382 20 206 350
+382 20 265 349
+382 20 265 359
posredovanje@posredovanje.me
 
 »KOMUNIKACIJA I JAVNI NASTUP ZA MEDIJATORE«
 
 
 
Centar za posredovanje Crne Gore je, uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije, organizovao  28. i 29.marta 2018.godine u Podgorici dvodnevnu obuku za posrednike na temu komunikacije i javnog nastupa, imajući u vidu činjenicu da je u narednom periodu potrebno posebnu pažnju posvetiti informisanju javnosti o primjeni insituta posredovanja kroz javne nastupe, organizovanje panela, konferencija za štampu, davanje intervjua i sl..
 
Treneri na obuci su bili lokalni eksperti u oblasti komunikacije i odnosa sa javnostima, gospodin Miodrag Strugar i gospođa Eleonora Albijanić.
 
Pomenutu obuku je uspješno pohađalo 19 učesnika iz Podgorice, Nikšića, Herceg Novog, Kotora, Pljevalja, Ulcinja i Bijelog Polja.
 
  
 slika za sajt