Serdara Jola Piletića, Podgorica
+382 20 206 350
+382 20 265 349
+382 20 265 359
posredovanje@posredovanje.me

Posrednik je treća, neutralna osoba koja strankama pomaže da uspostave komunikaciju i pronađu zajedničko, prihvatljivo rješenje njihovog spora. Posrednici mogu biti  sve osobe, koji su državljani Crne Gore, sa završenim fakultetom i pet godina radnog iskustva. Da bi neko postao posrednik, mora proći propisanu obuku i dobiti sertifikat posrednika.

Nakon uspješno završene obuke posrednika rješenjem postavlja Ministar pravde na prijedlog Komisije Ministarstva pravde. Komisiju obrazuje Ministar pravde, a nju čine tri člana i to iz reda sudija, posrednika i Ministarstva pravde.

Izuzetno, za posrednika može biti postavljeno i lice koje ne ispunjava navedene uslove, ako posjeduje stručno znanje i praktična iskustva za određenu oblast posredovanja. Postupak posredovanja u Crnoj Gori u pojedinim slučajevima u sporovima sa elementom inostranosti može voditi i strani državljanin, koji je ovlašćen da obavlja poslove posredovanja u drugoj državi.

Kako doći do posrednika

Registar posrednika se može naći u Centru za posredovanje, Ministarstvu pravde i svim sudovima.

Do posrednika se može doći tako što će se zainreresovana sranka obratiti Centru za posredovanju ili bilo kojem sudu u Crnoj Gori.