Serdara Jola Piletića, Podgorica
+382 20 206 350
+382 20 265 349
+382 20 265 359
posredovanje@posredovanje.me
Šta je posredovanje

Šta je posredovanje

Posredovanje (medijacija) je postupak kojim stranke uz pomoć jednog, ili više posrednika, mogu riješiti sporove. U postu...

Ko su posrednici i kako doći do njih

Ko su posrednici i kako doći do njih

Posrednik je treća, neutralna osoba koja strankama pomaže da uspostave komunikaciju i pronađu zajedničko, prihvatljivo r...

Osnovna načela posredovanja

Osnovna načela posredovanja

Povjerljivost Povjerljivost znači da se ono što je rečeno, ili napisano u postupku posredovanja ne može koristiti u kasn...

Postupak posredovanja

Postupak posredovanja

U postupku posredovanja postoje četiri faze. Pojedine faze posredovanja idu nužno redom (određene aktivnosti teku kroz č...

Upitnik za samoprocjenu da li je vaš spor pogodan za posredovanje medijaciju

Posredovanje/medijacija je proces pregovaranja uz pomoć treće neutralne osobe (posrednika/medijatora) koja olakšava stranama u sporu da postignu sporazum,kojim se razriješava spor i nanovo uređuju međusobna prava i obaveze, stvaraju uslovi buduće saradnje. Pitate se da li je posredovanje/,medijacija pogodan način za rješenje Vašeg spora.Popunjavanjem ovog upitnika pomoći ćemo Vam u traženju odgovora na to pitanje. Pokušajte pronaći odgovore na niže tvrdnje i pitanja isključivo iz Vaše lične perspektive.

Predlog za pokretanje postupka posredovanja

Posljednje novosti

Okrugli sto "Školska medijacija"

Okrugli sto "Školska medijacija"

Primjena i razvoj školske medijacije u školama u Crnoj Gori je efikasan instrume...

POSJETA STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA CRNE GORE

POSJETA STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA CRNE GORE

 Studenti Pravnog fakulteta o medijaciji uče tek ako upišu Specijalističke...

Medijacija kao najefikasniji i najekonomičniji način rješavanja sporova

Medijacija kao najefikasniji i najekonomičniji način rješavanja sporov...

Alternativni načini rješavanja sporova omogućavaju građanima da brže, jeftinije...

NEDJELJA MEDIJACIJE U CRNOJ GORI

NAJAVA “NEDJELJA MEDIJACIJE U CRNOJ GORI” - 06. decembar 2019.godine Centar za p...

Seminar/obuka za posrednike

Seminar/obuka za posrednike

Seminar/obuka za posrednike “Alternativno rješavanje sporova, posebno medijacija...

Bazična obuka za posrednike u građanskim stvarima - II grupa

Bazična obuka za posrednike u građanskim stvarima 15- 18. novembar 2019.godine C...

INTERNI OGLAS ZA RADNO MJESTO SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I

Centar za posredovanje objavljuje INTERNI OGLAS za potrebe Centra za posredovanj...

Okrugli sto "Krivična medijacija"

Okrugli sto "Krivična medijacija"

Okrugli sto “Krivična medijacija” 24. oktobar 2019.godine, Podgorica Centar za p...

Bazična obuka za posrednike u građanskim stvarima

Bazična obuka za posrednike u građanskim stvarima

Bazična obuka za posrednike u građanskim stvarima 18  - 21. oktobar 2019.go...

Dvodnevna škola o medijaciji i reformi krivično-procesnog zakonodavstva

Dvodnevna škola o medijaciji i reformi krivično-procesnog zakonodavstv...

"Dvodnevna škola o medijaciji i reformi krivično-procesnog zakonodavstva” Kolaši...

Načela postupka posredovanja

 • Saglasnost +

  Saglasnost: potpisivanje saglasnosti o učešću u postupku (prihvatanje posredovanja, posrednika, načela, pravila komunikacije).

 • Dobrovoljnost +

  Dobrovoljnost: saglasnost mogu povući strane u sporu i posrednik u svakoj fazi postupka.

 • Povjerljivost +

  Povjerljivost: odnosi se na čitav postupak, informacije koje se razmijene na zajedničkim i odvojenim sastancima i na drugi način, kao i u odnosu na javnost.

 • Zakonitost +

  Zakonitost: sporazum koji se potpisuje ima značaj sudske odluke i potpisuje se na sudu ako je u skladu sa zakonom.

Posredovanje/mediacija

 • KOJI SPOROVI +

  Porodični: razvod braka, vršenje roditeljskog prava, održavanje ličnih odnosa između djece i roditelja, drugih djetetovih srodnika, izdržavanje, podjela zajedničke imovine;

  Imovinskopravni sporovi u kojima se zahtijeva ispunjenje obaveze na činidbu, i to u:

  • sporovima u kojima je tužena Crna Gora,  
  • sporovima male vrijednosti,
  • privrednim sporovima,
  • sporovima u kojima se na jednoj strani pojavljuje više od pet stranaka,

  Krivični: između maloljetnog učinioca krivičnog djela i žrtve;

  Svi drugi sporovi kad je to predviđeno posebnim zakonom.

 • KADA +

  Posredovanje, kao vid alternativnog načina rješavanja sporova, moguće je primijeniti prije pokretanja sudskog postupka direktnim obraćanjem Centru za posredovanje, pretkrivičnom postupku u državnom tužilaštvu i u bilo kojoj fazi sudskog postupka.

 • ZAŠTO +

  • posredovanje omogućava jasnije sagledavanje situacije,
  • donošenje rješenja koje je podjednako prihvatljivo za obje strane,
  • čuva ili uspostavlja komunikaciju i povjerenje između strana u sporu,
  • čuva lične i imovinske interese,,
  • štedi vrijeme i finansije,

  Rok za postizanje sporazuma je 60 dana od kada se odrede posrednici u građanskim sporovima, 30 dana u krivičnim sporovima i izuzetno 90 dana u porodičnim sporovima.

 • ZAVRŠETAK POSREDOVANJA +

  Postignuti sporazum kojim se razriješava spor;

  sporazum se pretače u sudsku odluku koja je obavezujuća.

 • ŠTA AKO NE DOĐE DO SPORAZUMA +

  Spor se rješava u sudskom postupku, a podaci iznijeti u postupku posredovanja ne mogu se koristiti u sudskom postupku - ostaju povjerljivi.

 • NAKNADA POSREDNIKA +

  Visina nagrade za rad posrednika i naknade troškova posrednika u postupku posredovanja određena je Uredbom o visini nagrade za rad i naknade troškova posrednika.

Faze u postupku posredovanja

 • Uvodni zajednički sastanak +

  Uvodni zajednički sastanak: predstavljanje, upoznavanje sa postupkom posredovanja, davanje saglasnosti za posredovanje, strane u sporu predstavljaju problem i stavove, međusobno postavljaju pitanja, komentarišu.

 • Odvojeni sastanak +

  Odvojeni sastanak: predstavljanje svog viđenja spora, svojih interesa, motiva, uz mogućnost da neke informacije ostanu povjerljive.

 • Rad na sporazumu kroz odvojene/zajedničke sastanke +

  Rad na sporazumu kroz odvojene/zajedničke sastanke: traženje odgovarajućeg rješenja, posrednik podstiče obje strane da daju sugestije kako bi se došlo do zajedničkog rješenja-sporazuma.

 • Završni zajednički sastanak +

  Završni zajednički sastanak: posrednik zaokružuje sve što je urađeno, bez obzira da li je bilo uspješno, a ako je bilo uspješno, pomaže u dogovaranju o detaljima sporazuma koji se formalno zapisuje.

Brošure

Centar podržavaju