Serdara Jola Piletića, Podgorica
+382 20 206 350
+382 20 265 349
+382 20 265 359
posredovanje@posredovanje.me
Šta je posredovanje

Šta je posredovanje

Posredovanje (medijacija) je postupak kojim stranke uz pomoć jednog, ili više posrednika, mogu riješiti sporove. U postu...

Ko su posrednici i kako doći do njih

Ko su posrednici i kako doći do njih

Posrednik je treća, neutralna osoba koja strankama pomaže da uspostave komunikaciju i pronađu zajedničko, prihvatljivo r...

Osnovna načela posredovanja

Osnovna načela posredovanja

Povjerljivost Povjerljivost znači da se ono što je rečeno, ili napisano u postupku posredovanja ne može koristiti u kasn...

Postupak posredovanja

Postupak posredovanja

U postupku posredovanja postoje četiri faze. Pojedine faze posredovanja idu nužno redom (određene aktivnosti teku kroz č...

Upitnik za samoprocjenu da li je vaš spor pogodan za posredovanje medijaciju

Posredovanje/medijacija je proces pregovaranja uz pomoć treće neutralne osobe (posrednika/medijatora) koja olakšava stranama u sporu da postignu sporazum,kojim se razriješava spor i nanovo uređuju međusobna prava i obaveze, stvaraju uslovi buduće saradnje. Pitate se da li je posredovanje/,medijacija pogodan način za rješenje Vašeg spora.Popunjavanjem ovog upitnika pomoći ćemo Vam u traženju odgovora na to pitanje. Pokušajte pronaći odgovore na niže tvrdnje i pitanja isključivo iz Vaše lične perspektive.

Predlog za pokretanje postupka medijacije

Posljednje novosti

Nove metode rješavanja sporova, uz manje troškova, dijalogom i komprom...

Skupština Crne Gore je donijela Zakon o alternativnom rješavanju sporova, koji j...

RADNI DORUČAK SA NOVINARIMA: „Dobra saradnja s medijima osnov za bolju informisanost javnosti o alternativnom rješavanju sporova“

RADNI DORUČAK SA NOVINARIMA: „Dobra saradnja s medijima osnov za bolju...

Ministarstvo pravde i Centar za posredovanje, u susret usvajanju Zakona o altern...

Potpredsjednik Pažin: Sporovi se mogu rješavati brže i jeftinije, čuvajući dobre odnose između stranaka

Potpredsjednik Pažin: Sporovi se mogu rješavati brže i jeftinije, čuva...

U mandatu aktuelne Vlade ostvaren je zapažen napredak u razvoju alternativnog rj...

Bazična obuka za posrednike u građanskim stvarima

Bazična obuka za posrednike u građanskim stvarima

  Bazična obuka za posrednike u građanskim stvarima 20- 23. juna  2020...

MEDIJACIJA SVE VIŠE ZASTUPLJENA U NAŠEM PRAVNOM SISTEMU

Iz godine u godinu postupak posredovanja, kao vid rješavanja sporova van suda, s...

Okrugli sto "Sudski poslovnik i posredovanje/medijacija"

Okrugli sto "Sudski poslovnik i posredovanje/medijacija"

  Okrugli sto ” SUDSKI POSLOVNIK I POSREDOVANJE/MEDIJACIJA« Podgorica, 27....

Održan prvi sastanak u okviru ENEMLOS projekta

Održan prvi sastanak u okviru ENEMLOS projekta

Početni sastanak partnera u sklopu međunarodnog naučnog projekta: „Pravne klinik...

Bazični trening "Školska medijacija"

Bazični trening "Školska medijacija"

Bazični trening „Školska medijacija“ 19/22. februar 2020.g., Hotel „Ramada“ Podg...

Memorandum o saradnji sa Fakultetom Pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica

Memorandum o saradnji sa Fakultetom Pravnih nauka Univerziteta Donja G...

Memorandum o saradnji sa Fakultetom pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica - 07...

Načela postupka posredovanja

 • Saglasnost +

  Saglasnost: potpisivanje saglasnosti o učešću u postupku (prihvatanje posredovanja, posrednika, načela, pravila komunikacije).

 • Dobrovoljnost +

  Dobrovoljnost: saglasnost mogu povući strane u sporu i posrednik u svakoj fazi postupka.

 • Povjerljivost +

  Povjerljivost: odnosi se na čitav postupak, informacije koje se razmijene na zajedničkim i odvojenim sastancima i na drugi način, kao i u odnosu na javnost.

 • Zakonitost +

  Zakonitost: sporazum koji se potpisuje ima značaj sudske odluke i potpisuje se na sudu ako je u skladu sa zakonom.

Posredovanje/mediacija

 • KOJI SPOROVI +

  Porodični: razvod braka, vršenje roditeljskog prava, održavanje ličnih odnosa između djece i roditelja, drugih djetetovih srodnika, izdržavanje, podjela zajedničke imovine;

  Imovinskopravni sporovi u kojima se zahtijeva ispunjenje obaveze na činidbu, i to u:

  • sporovima u kojima je tužena Crna Gora,  
  • sporovima male vrijednosti,
  • privrednim sporovima,
  • sporovima u kojima se na jednoj strani pojavljuje više od pet stranaka,

  Krivični: između maloljetnog učinioca krivičnog djela i žrtve;

  Svi drugi sporovi kad je to predviđeno posebnim zakonom.

 • KADA +

  Posredovanje, kao vid alternativnog načina rješavanja sporova, moguće je primijeniti prije pokretanja sudskog postupka direktnim obraćanjem Centru za posredovanje, pretkrivičnom postupku u državnom tužilaštvu i u bilo kojoj fazi sudskog postupka.

 • ZAŠTO +

  • posredovanje omogućava jasnije sagledavanje situacije,
  • donošenje rješenja koje je podjednako prihvatljivo za obje strane,
  • čuva ili uspostavlja komunikaciju i povjerenje između strana u sporu,
  • čuva lične i imovinske interese,,
  • štedi vrijeme i finansije,

  Rok za postizanje sporazuma je 60 dana od kada se odrede posrednici u građanskim sporovima, 30 dana u krivičnim sporovima i izuzetno 90 dana u porodičnim sporovima.

 • ZAVRŠETAK POSREDOVANJA +

  Postignuti sporazum kojim se razriješava spor;

  sporazum se pretače u sudsku odluku koja je obavezujuća.

 • ŠTA AKO NE DOĐE DO SPORAZUMA +

  Spor se rješava u sudskom postupku, a podaci iznijeti u postupku posredovanja ne mogu se koristiti u sudskom postupku - ostaju povjerljivi.

 • NAKNADA POSREDNIKA +

  Visina nagrade za rad posrednika i naknade troškova posrednika u postupku posredovanja određena je Uredbom o visini nagrade za rad i naknade troškova posrednika.

Faze u postupku posredovanja

 • Uvodni zajednički sastanak +

  Uvodni zajednički sastanak: predstavljanje, upoznavanje sa postupkom posredovanja, davanje saglasnosti za posredovanje, strane u sporu predstavljaju problem i stavove, međusobno postavljaju pitanja, komentarišu.

 • Odvojeni sastanak +

  Odvojeni sastanak: predstavljanje svog viđenja spora, svojih interesa, motiva, uz mogućnost da neke informacije ostanu povjerljive.

 • Rad na sporazumu kroz odvojene/zajedničke sastanke +

  Rad na sporazumu kroz odvojene/zajedničke sastanke: traženje odgovarajućeg rješenja, posrednik podstiče obje strane da daju sugestije kako bi se došlo do zajedničkog rješenja-sporazuma.

 • Završni zajednički sastanak +

  Završni zajednički sastanak: posrednik zaokružuje sve što je urađeno, bez obzira da li je bilo uspješno, a ako je bilo uspješno, pomaže u dogovaranju o detaljima sporazuma koji se formalno zapisuje.

Brošure

Centar podržavaju