Serdara Jola Piletića, Podgorica
+382 20 206 350
+382 20 265 349
+382 20 265 359
posredovanje@posredovanje.me
Šta je posredovanje

Šta je posredovanje

Posredovanje (medijacija) je postupak kojim stranke uz pomoć jednog, ili više posrednika, mogu riješiti sporove. U postu...

Ko su posrednici i kako doći do njih

Ko su posrednici i kako doći do njih

Posrednik je treća, neutralna osoba koja strankama pomaže da uspostave komunikaciju i pronađu zajedničko, prihvatljivo r...

Osnovna načela posredovanja

Osnovna načela posredovanja

Povjerljivost Povjerljivost znači da se ono što je rečeno, ili napisano u postupku posredovanja ne može koristiti u kasn...

Postupak posredovanja

Postupak posredovanja

U postupku posredovanja postoje četiri faze. Pojedine faze posredovanja idu nužno redom (određene aktivnosti teku kroz č...

Upitnik za samoprocjenu da li je vaš spor pogodan za posredovanje medijaciju

Posredovanje/medijacija je proces pregovaranja uz pomoć treće neutralne osobe (posrednika/medijatora) koja olakšava stranama u sporu da postignu sporazum,kojim se razriješava spor i nanovo uređuju međusobna prava i obaveze, stvaraju uslovi buduće saradnje. Pitate se da li je posredovanje/,medijacija pogodan način za rješenje Vašeg spora.Popunjavanjem ovog upitnika pomoći ćemo Vam u traženju odgovora na to pitanje. Pokušajte pronaći odgovore na niže tvrdnje i pitanja isključivo iz Vaše lične perspektive.

Predlog za pokretanje postupka posredovanja

Posljednje novosti

Bazični trening "Školska medijacija"

Bazični trening "Školska medijacija"

Bazični trening „Školska medjacija“ 19/22. avgust 2019.g., Hotel „Verde“ Podgori...

SEMINAR/NAPREDNA OBUKA ZA POSREDNIKE

SEMINAR/NAPREDNA OBUKA ZA POSREDNIKE

Seminar/napredna obuka za posrednike “Visoki konflikti roditelja – stranaka u po...

INFORMATIVNI SEMINAR ZA ADVOKATE

INFORMATIVNI SEMINAR ZA ADVOKATE

INFORMATIVNI SEMINAR »ADVOKATI U POSTUPKU POSREDOVANJA« Bečići, hotel “Mediteran...

JAVNI POZIV ZA POSREDNIKE/MEDIJATORE

Centar za posredovanje Crne Gore objavljuje           &...

GODIŠNJI SASTANAK POSREDNIKA

GODIŠNJI SASTANAK POSREDNIKA

Godišnji sastanak posrednika 20.april 2019.godine, hotel “Centre Ville”, Podgori...

INFO SESIJA O POSREDOVANJU

INFO SESIJA O POSREDOVANJU

INFO SESIJA O POSREDOVANJU   Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM...

PROMOCIJA POSREDOVANJA

PROMOCIJA POSREDOVANJA

  PROMOCIJA POSREDOVANJA S obzirom na važnost informisanja stručne i šire j...

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore posjetili Centar za posredovanje

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore posjetili Centar za...

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore posjetili Centar za posredovan...

SPECIJALIZOVANA OBUKA ZA POSREDNIKE U PORODIČNOJ MEDIJACIJI

SPECIJALIZOVANA OBUKA ZA POSREDNIKE U PORODIČNOJ MEDIJACIJI

Shodno godišnjem Planu obuke posrednika, Centar za posredovanje je organizovao u...

Načela postupka posredovanja

 • Saglasnost +

  Saglasnost: potpisivanje saglasnosti o učešću u postupku (prihvatanje posredovanja, posrednika, načela, pravila komunikacije).

 • Dobrovoljnost +

  Dobrovoljnost: saglasnost mogu povući strane u sporu i posrednik u svakoj fazi postupka.

 • Povjerljivost +

  Povjerljivost: odnosi se na čitav postupak, informacije koje se razmijene na zajedničkim i odvojenim sastancima i na drugi način, kao i u odnosu na javnost.

 • Zakonitost +

  Zakonitost: sporazum koji se potpisuje ima značaj sudske odluke i potpisuje se na sudu ako je u skladu sa zakonom.

Posredovanje/mediacija

 • KOJI SPOROVI +

  Porodični: razvod braka, vršenje roditeljskog prava, održavanje ličnih odnosa između djece i roditelja, drugih djetetovih srodnika, izdržavanje, podjela zajedničke imovine;

  Imovinskopravni sporovi u kojima se zahtijeva ispunjenje obaveze na činidbu, i to u:

  • sporovima u kojima je tužena Crna Gora,  
  • sporovima male vrijednosti,
  • privrednim sporovima,
  • sporovima u kojima se na jednoj strani pojavljuje više od pet stranaka,

  Krivični: između maloljetnog učinioca krivičnog djela i žrtve;

  Svi drugi sporovi kad je to predviđeno posebnim zakonom.

 • KADA +

  Posredovanje, kao vid alternativnog načina rješavanja sporova, moguće je primijeniti prije pokretanja sudskog postupka direktnim obraćanjem Centru za posredovanje, pretkrivičnom postupku u državnom tužilaštvu i u bilo kojoj fazi sudskog postupka.

 • ZAŠTO +

  • posredovanje omogućava jasnije sagledavanje situacije,
  • donošenje rješenja koje je podjednako prihvatljivo za obje strane,
  • čuva ili uspostavlja komunikaciju i povjerenje između strana u sporu,
  • čuva lične i imovinske interese,,
  • štedi vrijeme i finansije,

  Rok za postizanje sporazuma je 60 dana od kada se odrede posrednici u građanskim sporovima, 30 dana u krivičnim sporovima i izuzetno 90 dana u porodičnim sporovima.

 • ZAVRŠETAK POSREDOVANJA +

  Postignuti sporazum kojim se razriješava spor;

  sporazum se pretače u sudsku odluku koja je obavezujuća.

 • ŠTA AKO NE DOĐE DO SPORAZUMA +

  Spor se rješava u sudskom postupku, a podaci iznijeti u postupku posredovanja ne mogu se koristiti u sudskom postupku - ostaju povjerljivi.

 • NAKNADA POSREDNIKA +

  Visina nagrade za rad posrednika i naknade troškova posrednika u postupku posredovanja određena je Uredbom o visini nagrade za rad i naknade troškova posrednika.

Faze u postupku posredovanja

 • Uvodni zajednički sastanak +

  Uvodni zajednički sastanak: predstavljanje, upoznavanje sa postupkom posredovanja, davanje saglasnosti za posredovanje, strane u sporu predstavljaju problem i stavove, međusobno postavljaju pitanja, komentarišu.

 • Odvojeni sastanak +

  Odvojeni sastanak: predstavljanje svog viđenja spora, svojih interesa, motiva, uz mogućnost da neke informacije ostanu povjerljive.

 • Rad na sporazumu kroz odvojene/zajedničke sastanke +

  Rad na sporazumu kroz odvojene/zajedničke sastanke: traženje odgovarajućeg rješenja, posrednik podstiče obje strane da daju sugestije kako bi se došlo do zajedničkog rješenja-sporazuma.

 • Završni zajednički sastanak +

  Završni zajednički sastanak: posrednik zaokružuje sve što je urađeno, bez obzira da li je bilo uspješno, a ako je bilo uspješno, pomaže u dogovaranju o detaljima sporazuma koji se formalno zapisuje.

Brošure

Centar podržavaju