Đoka Miraševića 59, Podgorica
+382 20 265 349
posredovanje@posredovanje.me
What is mediation

What is mediation

Mediation is a process where parties with the assistance of one or more mediators can resolve disputes. During mediation...

Who are the mediators?

Who are the mediators?

In order to promote mediation and to recognize the role of mediator, placed mediators formed the Association of Mediator...

Basic Principles of Mediation

Basic Principles of Mediation

Confidentiality Confidentiality means that what is said or written during the proceeding of mediation can not be used in...

Mediation Process

Mediation Process

The mediation process has four stages. Individual stages of mediation necessarily go in order (some activities run throu...

Latest news

Seminar na temu: 'Vještine rješavanja sporova'

Seminar na temu: 'Vještine rješavan...

Seminar na temu: 'Vještine rješavanja sporova' - 15. i 16. maj 2018. godine   U Baru, Centar za obuku u sudstv...

Obuka posrednika na temu "Komunikacija i javni nastup"

Obuka posrednika na temu "Komu...

   »KOMUNIKACIJA I JAVNI NASTUP ZA MEDIJATORE«       Centar za posredovanje Crne Gore je, uz fi...

Godišnji sastanak posrednika/medijatora Crne Gore

Godišnji sastanak posrednika/medija...

Podgorica,23.12.2017.g. Centar za posredovanje Crne Gore u saradnji sa Udruženjem medijatora Crne Gore, organizovao je 2...

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore posjetili Centar za posredovanje

Studenti Pravnog fakulteta Univerzi...

Studenti Specijalističkih studija Pravnog fakulteta posjetili su 11. i 12.decembra 2017.godine Centar za posredovanje sa...

Seminar na temu: 'Posredovanje u građanskim i imovinskim predmetima i uloga sudije u posredovanju'

Seminar na temu: 'Posredovanje u gr...

15. novembar 2017. godine, u Podgorici, u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore, Centra za obuku u sudstvu i državnom tuž...

Seminar na temu: "Posredovanje...

14. novembar 2017. godine, u Kolašinu, u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore, Centra za obuku u sudstvu i drzavnom tuži...

Seminar za predsjednike sudova na temu: ”Posredovanje u građanskim i imovinskim predmetima i uloga sudija u posredovanju“

Seminar za predsjednike sudova na t...

13. novembar 2017. godine, u Kolašinu, u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore, Centra za obuku u sudstvu i drzavnom tuži...

Drugi Regionalni sastanak mreže Udruženja medijatora zemalja Jugoistočne Evrope

Drugi Regionalni sastanak mreže Udr...

Savjet za regionalnu saradnju (RCC) je 2016.g. osnovao mrežu asocijacija medijatora Jugoistočne Evrope koja okuplja pred...

Načela postupka posredovanja

 • Saglasnost +

  Saglasnost: potpisivanje saglasnosti o učešću u postupku (prihvatanje posredovanja, posrednika, načela, pravila komunikacije).

 • Dobrovoljnost +

  Dobrovoljnost: saglasnost mogu povući strane u sporu i posrednik u svakoj fazi postupka.

 • Povjerljivost +

  Povjerljivost: odnosi se na čitav postupak, informacije koje se razmijene na zajedničkim i odvojenim sastancima i na drugi način, kao i u odnosu na javnost.

 • Zakonitost +

  Zakonitost: sporazum koji se potpisuje ima značaj sudske odluke i potpisuje se na sudu ako je u skladu sa zakonom.

Mediation

 • KOJI SPOROVI +

  Porodični: razvod braka, vršenje roditeljskog prava, održavanje ličnih odnosa između djece i roditelja, drugih djetetovih srodnika, izdržavanje, podjela zajedničke imovine;

  Imovinskopravni sporovi u kojima se zahtijeva ispunjenje obaveze na činidbu, i to u:

  • sporovima u kojima je tužena Crna Gora,  
  • sporovima male vrijednosti,
  • privrednim sporovima,
  • sporovima u kojima se na jednoj strani pojavljuje više od pet stranaka,

  Krivični: između maloljetnog učinioca krivičnog djela i žrtve;

  Svi drugi sporovi kad je to predviđeno posebnim zakonom.

 • KADA +

  Posredovanje, kao vid alternativnog načina rješavanja sporova, moguće je primijeniti prije pokretanja sudskog postupka direktnim obraćanjem Centru za posredovanje, pretkrivičnom postupku u državnom tužilaštvu i u bilo kojoj fazi sudskog postupka.

 • ZAŠTO +

  • posredovanje omogućava jasnije sagledavanje situacije,
  • donošenje rješenja koje je podjednako prihvatljivo za obje strane,
  • čuva ili uspostavlja komunikaciju i povjerenje između strana u sporu,
  • čuva lične i imovinske interese,,
  • štedi vrijeme i finansije,

  Rok za postizanje sporazuma je 60 dana od kada se odrede posrednici u građanskim sporovima, 30 dana u krivičnim sporovima i izuzetno 90 dana u porodičnim sporovima.

 • ZAVRŠETAK POSREDOVANJA +

  Postignuti sporazum kojim se razriješava spor;

  sporazum se pretače u sudsku odluku koja je obavezujuća.

 • ŠTA AKO NE DOĐE DO SPORAZUMA +

  Spor se rješava u sudskom postupku, a podaci iznijeti u postupku posredovanja ne mogu se koristiti u sudskom postupku - ostaju povjerljivi.

 • NAKNADA POSREDNIKA +

  Visina nagrade za rad posrednika i naknade troškova posrednika u postupku posredovanja određena je Uredbom o visini nagrade za rad i naknade troškova posrednika.

Faze u postupku posredovanja

 • Uvodni zajednički sastanak +

  Uvodni zajednički sastanak: predstavljanje, upoznavanje sa postupkom posredovanja, davanje saglasnosti za posredovanje, strane u sporu predstavljaju problem i stavove, međusobno postavljaju pitanja, komentarišu.

 • Odvojeni sastanak +

  Odvojeni sastanak: predstavljanje svog viđenja spora, svojih interesa, motiva, uz mogućnost da neke informacije ostanu povjerljive.

 • Rad na sporazumu kroz odvojene/zajedničke sastanke +

  Rad na sporazumu kroz odvojene/zajedničke sastanke: traženje odgovarajućeg rješenja, posrednik podstiče obje strane da daju sugestije kako bi se došlo do zajedničkog rješenja-sporazuma.

 • Završni zajednički sastanak +

  Završni zajednički sastanak: posrednik zaokružuje sve što je urađeno, bez obzira da li je bilo uspješno, a ako je bilo uspješno, pomaže u dogovaranju o detaljima sporazuma koji se formalno zapisuje.

Upitnik za samoprocjenu da li je vaš spor pogodan za posredovanje medijaciju

Posredovanje/medijacija je proces pregovaranja uz pomoć treće neutralne osobe (posrednika/medijatora) koja olakšava stranama u sporu da postignu sporazum,kojim se razriješava spor i nanovo uređuju međusobna prava i obaveze, stvaraju uslovi buduće saradnje. Pitate se da li je posredovanje/,medijacija pogodan način za rješenje Vašeg spora.Popunjavanjem ovog upitnika pomoći ćemo Vam u traženju odgovora na to pitanje. Pokušajte pronaći odgovore na niže tvrdnje i pitanja isključivo iz Vaše lične perspektive.

Brochures

The Center is supported by