Serdara Jola Piletića, Podgorica
+382 20 206 350
+382 20 265 349
+382 20 265 359
posredovanje@posredovanje.me
What is mediation

What is mediation

Mediation is a process where parties with the assistance of one or more mediators can resolve disputes. During mediation...

Who are the mediators?

Who are the mediators?

In order to promote mediation and to recognize the role of mediator, placed mediators formed the Association of Mediator...

Basic Principles of Mediation

Basic Principles of Mediation

Confidentiality Confidentiality means that what is said or written during the proceeding of mediation can not be used in...

Mediation Process

Mediation Process

The mediation process has four stages. Individual stages of mediation necessarily go in order (some activities run throu...

Upitnik za samoprocjenu da li je vaš spor pogodan za posredovanje medijaciju

Posredovanje/medijacija je proces pregovaranja uz pomoć treće neutralne osobe (posrednika/medijatora) koja olakšava stranama u sporu da postignu sporazum,kojim se razriješava spor i nanovo uređuju međusobna prava i obaveze, stvaraju uslovi buduće saradnje. Pitate se da li je posredovanje/,medijacija pogodan način za rješenje Vašeg spora.Popunjavanjem ovog upitnika pomoći ćemo Vam u traženju odgovora na to pitanje. Pokušajte pronaći odgovore na niže tvrdnje i pitanja isključivo iz Vaše lične perspektive.

Predlog za pokretanje postupka posredovanja

Latest news

Nove metode rješavanja sporova, uz...

Skupština Crne Gore je donijela Zakon o alternativnom rješavanju sporova, koji je jedan od ključnih uslova za dalji razv...

RADNI DORUČAK SA NOVINARIMA: „Dobra saradnja s medijima osnov za bolju informisanost javnosti o alternativnom rješavanju sporova“

RADNI DORUČAK SA NOVINARIMA: „Dobra...

Ministarstvo pravde i Centar za posredovanje, u susret usvajanju Zakona o alternativnom rješavanju sporova, danas su odr...

Potpredsjednik Pažin: Sporovi se mogu rješavati brže i jeftinije, čuvajući dobre odnose između stranaka

Potpredsjednik Pažin: Sporovi se mo...

U mandatu aktuelne Vlade ostvaren je zapažen napredak u razvoju alternativnog rješavanja sporova, čime je crnogorskim gr...

Bazična obuka za posrednike u građanskim stvarima

Bazična obuka za posrednike u građa...

  Bazična obuka za posrednike u građanskim stvarima 20- 23. juna  2020.godine Centar za posredovanje Crne Gore...

MEDIJACIJA SVE VIŠE ZASTUPLJENA U N...

Iz godine u godinu postupak posredovanja, kao vid rješavanja sporova van suda, sve je više zastupljen u našem pravnom si...

Okrugli sto "Sudski poslovnik i posredovanje/medijacija"

Okrugli sto "Sudski poslovnik...

  Okrugli sto ” SUDSKI POSLOVNIK I POSREDOVANJE/MEDIJACIJA« Podgorica, 27.02.2020.godine      ...

Održan prvi sastanak u okviru ENEMLOS projekta

Održan prvi sastanak u okviru ENEML...

Početni sastanak partnera u sklopu međunarodnog naučnog projekta: „Pravne klinike u službi ranjivih grupa: poboljšanje z...

Bazični trening "Školska medijacija"

Bazični trening "Školska medij...

Bazični trening „Školska medijacija“ 19/22. februar 2020.g., Hotel „Ramada“ Podgorica   Shodno Memorandumu o saradn...

Načela postupka posredovanja

 • Saglasnost +

  Saglasnost: potpisivanje saglasnosti o učešću u postupku (prihvatanje posredovanja, posrednika, načela, pravila komunikacije).

 • Dobrovoljnost +

  Dobrovoljnost: saglasnost mogu povući strane u sporu i posrednik u svakoj fazi postupka.

 • Povjerljivost +

  Povjerljivost: odnosi se na čitav postupak, informacije koje se razmijene na zajedničkim i odvojenim sastancima i na drugi način, kao i u odnosu na javnost.

 • Zakonitost +

  Zakonitost: sporazum koji se potpisuje ima značaj sudske odluke i potpisuje se na sudu ako je u skladu sa zakonom.

Mediation

 • KOJI SPOROVI +

  Porodični: razvod braka, vršenje roditeljskog prava, održavanje ličnih odnosa između djece i roditelja, drugih djetetovih srodnika, izdržavanje, podjela zajedničke imovine;

  Imovinskopravni sporovi u kojima se zahtijeva ispunjenje obaveze na činidbu, i to u:

  • sporovima u kojima je tužena Crna Gora,  
  • sporovima male vrijednosti,
  • privrednim sporovima,
  • sporovima u kojima se na jednoj strani pojavljuje više od pet stranaka,

  Krivični: između maloljetnog učinioca krivičnog djela i žrtve;

  Svi drugi sporovi kad je to predviđeno posebnim zakonom.

 • KADA +

  Posredovanje, kao vid alternativnog načina rješavanja sporova, moguće je primijeniti prije pokretanja sudskog postupka direktnim obraćanjem Centru za posredovanje, pretkrivičnom postupku u državnom tužilaštvu i u bilo kojoj fazi sudskog postupka.

 • ZAŠTO +

  • posredovanje omogućava jasnije sagledavanje situacije,
  • donošenje rješenja koje je podjednako prihvatljivo za obje strane,
  • čuva ili uspostavlja komunikaciju i povjerenje između strana u sporu,
  • čuva lične i imovinske interese,,
  • štedi vrijeme i finansije,

  Rok za postizanje sporazuma je 60 dana od kada se odrede posrednici u građanskim sporovima, 30 dana u krivičnim sporovima i izuzetno 90 dana u porodičnim sporovima.

 • ZAVRŠETAK POSREDOVANJA +

  Postignuti sporazum kojim se razriješava spor;

  sporazum se pretače u sudsku odluku koja je obavezujuća.

 • ŠTA AKO NE DOĐE DO SPORAZUMA +

  Spor se rješava u sudskom postupku, a podaci iznijeti u postupku posredovanja ne mogu se koristiti u sudskom postupku - ostaju povjerljivi.

 • NAKNADA POSREDNIKA +

  Visina nagrade za rad posrednika i naknade troškova posrednika u postupku posredovanja određena je Uredbom o visini nagrade za rad i naknade troškova posrednika.

Faze u postupku posredovanja

 • Uvodni zajednički sastanak +

  Uvodni zajednički sastanak: predstavljanje, upoznavanje sa postupkom posredovanja, davanje saglasnosti za posredovanje, strane u sporu predstavljaju problem i stavove, međusobno postavljaju pitanja, komentarišu.

 • Odvojeni sastanak +

  Odvojeni sastanak: predstavljanje svog viđenja spora, svojih interesa, motiva, uz mogućnost da neke informacije ostanu povjerljive.

 • Rad na sporazumu kroz odvojene/zajedničke sastanke +

  Rad na sporazumu kroz odvojene/zajedničke sastanke: traženje odgovarajućeg rješenja, posrednik podstiče obje strane da daju sugestije kako bi se došlo do zajedničkog rješenja-sporazuma.

 • Završni zajednički sastanak +

  Završni zajednički sastanak: posrednik zaokružuje sve što je urađeno, bez obzira da li je bilo uspješno, a ako je bilo uspješno, pomaže u dogovaranju o detaljima sporazuma koji se formalno zapisuje.

Brochures

The Center is supported by