radyo dinle çağrı merkezi Centar za Posredovanje
CrnogorskiEngleski

planning

Šta je posredovanje

Za razliku od sudskog postupka, posredovanje je značajno kraće i ekonomičnije, gdje stranke aktivno učestvuju i dogovorom dolaze do zadovoljavajućeg rješenja. Dok se u sudskom postupku vodi računa samo o pravnim pozicijama stranaka, u postupku posredovanja u obzir se uzimaju interesi stranaka, koji mogu biti određeni i vjerskim, kulturnim i drugim faktorima.

+ Više informacija...

planning

Ko su posrednici i kako doći do njih

Posrednik je treća, neutralna osoba, koja strankama pomaže da uspostave komunikaciju i pronađu zajedničko, prihvatljivo rješenje njihovog spora.

Registar posrednika se može naći i u Ministarstvu pravde i svim sudovima.

+ Više informacija...

planning

Osnovna načela posredovanja

Povjerljivost, nepristrasnost i neutralnost, dobrovoljnost, jednakost i ravnopravnost strana, nezavisnost posrednika, zakonitost, ekonomičnost postupka, pomoć neukoj stranci, privatnost, neformalnost, savjesnost i poštenje, kompetentnost posrednika.

+ Više informacija...

planning

Postupak posredovanja

Pojedine faze posredovanja idu nužno redom, međutim posredovanje uvijek treba prilagoditi prirodi spora:

  1. Uvodni zajednički sastanak
  2. Faza istraživanja
  3. Faza pregovaranja
  4. Sklapanje sporazuma ili obustava

+ Više informacija...

Seminar "Krivična medijacija"

km

Seminar "Krivična medijacija"

Centar za posredovanje Crne Gore i Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu su 10. i 11.maja  organizovali seminar na temu: "Krivična medijacija". Predavači na obuci su bili: dr. Ivana Stevanović, viši naučni saradnik i direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Beograd, g-đa Dijana Popović Gavranović, Stručna služba Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore, dr. sc. Vesna Gmaz Luški, prof. defektolog, Centar za socijalni rad Zagreb, g-đa Danka Ivanović Đerić, državna tužiteljka Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici i g-din Rade Stijović, načelnik CB Podgorica.

Na seminaru su obrađene sljedeće teme: Pravosuđe po mjeri djeteta kao nosioca prava na zaštitu - dijete kao subjekt pravne zaštite; Restorativna pravda i sistem maloljetničkog pravosuđa; Posredovanje u krivičnom postupku (izbor i primjena vaspitnog naloga – poravnanje sa oštećenim); Izvansudska nagodba (medijacija u krivičnom pravu); Iskustvo Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici u primjeni krivične medijacije; Iskustva policije u primjeni krivične medijacije. Seminaru je prisustvovalo 25 učesnika (11 sudija i 14 državnih tužilaca).

Centar za posredovanje i Vrhovni sud Crne Gore potpisali Sporazum o saradnji

Slika2

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gospođa Vesna Medenica i izvršna direktorica Centra za posredovanje Crne Gore, gospođa Marina Lutovac,  potpisale su Sporazum o saradnji, 23. marta 2017. godine, u Vrhovnom sudu Crne Gore.

Cilj Sporazuma o saradnji je unaprjeđenje primjene pravnog instituta posredovanja, kao alternativnog načina rješavanja sporova u pravosudnom sistemu Crne Gore kroz omogućavanje pristupa posredovanju fizičkim i pravnim licima. U tom pravcu, takođe će se obezbijediti svi neophodni prostorni, tehnički i kadrovski uslovi.

Vrhovni sud Crne Gore će nastaviti da prati i podržava mjere za jačanje alternativnog načina rješavanja sporova u Crnoj Gori.


Okrugli sto “Kako unaprijediti posredovanje (medijaciju) u Crnoj Gori"

 

Slika

NVO Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za monitoring i istraživanje (CEMI) , u saradnji sa Centrom za posredovanje Crne Gore, organizovali su 7.03.2017.godine Okrugli sto „Kako unaprijediti posredovanje (medijaciju) u Crnoj Gori“.

Povod organizovanja okruglog stola je  bio prezentacija izvještaja Akcije za ljudska prava „Posredovanje (medijacija) u Crnoj Gori“, koji je urađen u okviru projekta  „Ka efikasnom pravosuđu-unapređenje razvoja profesija u funkciji crnogorskog pravosuđa“, podržanog od strane Kraljevine Holandije.

Na okruglom stolu govorili su Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica NVO Akcija za ljudska prava, Marina Lutovac, direktorica Centra za posredovanje, Marina Miranović, predstavnik Ministarstva pravde, Vesna Simović Zvicer, član Sudskog savjeta i Aleksandar Momirov, savjetnik u Ambasadi Kraljevine Holandije

Učesnici na okruglom stolu su bili predstavnici državnih tužilaštava i sudova, Advokatske komore Crne Gore, Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, nevladinih organizacija i posrednici u građanskim i krivičnim stvarima.

Seminar za sudije

U okviru Projekta podrške za sudijsku obuku o privrednom pravu u Crnoj Gori, 13 i 14 oktobra održan je seminar pod nazivom "Alternativni načini rješavanja sporova".  Osim domaćih predavača, sudija Privrednog suda u Podgorici, Dijane Raičković i Borjanke Zogović u ulozi predavača bio je i međunarodni ekspert Michenangelo Cicogna. Obuku je uz prisustvo Centra za posredovanje i podršku EBRD i IDLO organizovao Centar za obuku u sudstvu i tužilaštvu. Obuci je prisustvovalo 20 sudija iz Osnovnih sudova u Crnoj Gori i Privrednog suda u Podgorici. I ova ovuka prestavlja dio obaveza koje se odnose na realizaciju Akcionog plana reforme pravosuđa i Akcionog plana za poglavlje 23.AAAAA

Strana 1 od 10

Vaša pozicija je: Početna